Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Giám sát việc thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU tại quận Hoàn Kiếm

05/10/2019 | 20:40  | Lượt xem: 69
(HNMO) - Sáng 2-10, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng...

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2019

23/09/2019 | 09:12  | Lượt xem: 95
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên năm 2019 của Quận ủy Hoàn Kiếm, ngày 19/9/2019, Ban Dân vận Quận ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng...

Đoàn Kiểm tra của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội kiểm tra tại 4 phường

29/07/2019 | 11:30  | Lượt xem: 139
Ngày 29/7/2019, Đoàn Kiểm tra của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (BCĐ QCDC) Thành phố Hà Nội

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019

17/07/2019 | 12:00  | Lượt xem: 124
Thực hiện chương trình công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên năm 2019, ngày 17/7/2019, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019 cho cán bộ chủ...

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?