Thông tin chung Thông tin chung

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 679
Tổng số truy cập: 35104701

tin tức tin tức

Đoàn kiểm tra của Quận ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác của cấp ủy tại Đảng bộ phường Hàng Gai
16/05/2018 | 23:30  | Lượt xem: 5

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/QU ngày 01/11/2017 và Quyết định số 571-QĐ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy, ngày 28/11/2017, Đoàn kiểm tra số 01 của Quận ủy do đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy làm Phó Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Chương trình số 01-CTr/QU tại Đảng bộ phường Hàng Gai.

Thay mặt Đảng ủy phường, đồng chí Trần Nguyên Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy. Sau khi nghiên cứu báo cáo và hồ sơ tài liệu, các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra đã tiến hành trao đổi, thảo luận về những nội dung đề nghị phường làm rõ, cụ thể tập trung vào công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức; về triển khai các mô hình hoạt động sáng tạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; về kinh nghiệm trong công tác tự phê bình và phê bình sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo…

            Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ phường Hàng Gai trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Chương trình số 01-CTr/QU. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

            Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác của cấp ủy các cấp. Thứ hai, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiều mô hình hoạt động sáng tạo gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND phường. Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Thứ tư, triển khai kế hoạch số 59-KH/QU về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; kế hoạch số 60-KH/QU về tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Thứ năm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường năm 2017.

Tin: Kiều Trang - (Ban Tuyên giáo Quận ủy)