Thông tin chung Thông tin chung

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1301
Tổng số truy cập: 29579898

tin tức tin tức

Quận ủy Hoàn Kiếm tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
16/05/2018 | 23:31  | Lượt xem: 5

Sáng ngày 31/1/2018, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

 Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Quận Hoàn Kiếm có các đồng chí: Hoàng Công Khôi - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ; Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Dương Đức Tuấn – Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ quận, Trưởng các ban Đảng, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành quận, lãnh đạo các phường và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ.

      Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Trần Đức Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy đã trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Năm 2017, Đảng bộ quận đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác của Quận ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của quận. Đảng bộ quận đã chủ động tổ chức  nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  gắn với đẩy mạnh hoc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6, các nghị quyết khác và các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy Hà Nội... Qua học tập, nghiên cứu, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, củng cố niềm tin, kiên định lập trường chính trị, quan điểm tư tưởng.  Từ đó đã phát huy sự năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp, ngành, đơn vị và các tổ chức cơ sở Đảng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận.

Kết quả đáng ghi nhận và nổi bật trong công tác xây dựng Đảng là: Trong năm 2017, toàn quận có 35 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, đạt tỷ lệ 50%; 23 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 32,9%; 12 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, bằng 17,1%; không có cơ sở Đảng yếu kém. Đảng bộ có 12,07% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 79,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 8,5% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 0,9% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm 2017, Đảng bộ đã kết nạp 270/250 đảng viên, đạt 108% kế hoạch; tổ chức 4 đợt trao Huy hiệu Đảng đối với 1.772 đảng viên.

Năm 2018, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm tập trung triển khai thực hiện tốt 2 mục tiêu, 9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2018. Tham luận của các đại biểu dự hội nghị đã làm rõ hơn các kết quả đạt được và thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Công Khôi - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ trong năm 2017. Đồng chí đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà Quận uỷ và cấp ủy cơ sở cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt trong năm 2018, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận và từng địa phương, đơn vị.

Ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân, tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã khen thưởng 7 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

Đồng chí Hoàng Công Khôi - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Công Khôi - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ trao thưởng cho đại diện các tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

Tin: Minh Phương -     (Văn phòng Quận ủy)