Thông tin chung Thông tin chung

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1319
Tổng số truy cập: 29581859

tin tức tin tức

Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm triển khai chương trình phối hợp hoạt động năm 2018
16/05/2018 | 23:32  | Lượt xem: 6

Chiều ngày 28/2/2018, Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2017 và triển khai chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận với Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH), Thanh tra quận năm 2018.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Chức - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội; Hoàng Hữu Tiến - Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ, Hội CCB, Hội LHPN, Quận Đoàn Hoàn Kiếm, Thanh tra quận.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều cơ bản đồng tình đánh giá: Năm 2017 công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận với Ban Thường vụ các đoàn thể CT-XH và Thanh tra quận được triển khai thực hiện nghiêm túc, bám sát nội dung trọng tâm đề ra. Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đoàn viên, hội viên, các hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện, ủng hộ đồng bào các vùng khó khăn, thiên tai. Phối hợp thực hiện tốt các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phối hợp trong công tác thanh tra, giám sát tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng (TTND, GSĐTCCĐ). Tích cực giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Từng đơn vị luôn chủ động, đổi mới và nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp với những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng thời gian, từng địa bàn, phù hợp với hoạt động điều hành chung của quận. Hoạt động phối hợp trong năm được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ và đạt được kết quả tích cực. Thông qua thực hiện tốt chương trình phối hợp đã đẩy mạnh các phong trào thi đua và các cuộc vận động, động viên được các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên, cán bộ, công chức hăng hái tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển KT- XH, AN- QP của quận năm 2017. Kết quả: Năm 2017 là năm thứ 3 liên tiếp nhân dân và cán bộ quận Hoàn Kiếm vinh dự được Chính phủ tặng “Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”; Ủy ban MTTQ quận, LĐLĐ, Hội CCB, Hội LHPN, Quận Đoàn và Thanh tra quận đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và được ngành dọc cấp trên tặng Bằng khen.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chức - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã đánh giá cao công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ với Ban Thường vụ các đoàn thể, Thanh tra của quận Hoàn Kiếm trong nhiều năm qua, đặc biệt trong năm 2017 đã đạt nhiều kết quả, nhất là trong công tác phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong tâm của từng đơn vị góp phần quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP của quận và Thành phố. Đồng chí cũng đề nghị năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban Thường vụ các đoàn thể CT-XH, Thanh tra quận Hoàn Kiếm sẽ triển khai thực hiện thành công các nội dung chương trình đã ký, đặc biệt trong việc phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, thực hiện phối hợp giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tổ chức tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đã phát biểu cảm ơn ý kiến phát biểu tại hội nghị và nhấn mạnh: Năm 2018 là năm Thành phố lựa chọn chủ đề là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; 70 năm ngày Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); 10 năm ngày mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008-01/8/2018), do vậy Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban Thường vụ các đoàn thể CT-XH, Thanh tra quận theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị cần cụ thể hóa các nội dung trong chương trình phối hợp để triển khai thực hiện nhằm thực hiện thành công chương trình phối hợp của MTTQ với các đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng của quận Hoàn Kiếm trong năm 2018.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo MTTQ và các đơn vị đã ký kết Chương trình, phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2018 với các nội dung cụ thể và thể hiện quyết tâm cùng triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Quang cảnh hội nghị.

Đại diện lãnh đạo MTTQ và các đơn vị ký kết Chương trình, phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2018 và thể hiện quyết tâm cùng triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

   Tin, ảnh: Quang Trọng - Ủy ban MTTQ quận