Thông tin chung Thông tin chung

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1288
Tổng số truy cập: 29581655

tin tức tin tức

Hội nghị cán bộ chủ chốt quận học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
16/05/2018 | 23:32  | Lượt xem: 84

Ngày 28/3/2018, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quận học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị có Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo – Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đại biểu Thành phố Hà Nội có đồng chí Đào Tiến Dũng - Phó Trưởng Phòng Lý luận Chính trị & Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Đại biểu quận Hoàn Kiếm có đồng chí Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận và 281 đồng chí cán bộ chủ chốt quận.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận đã khẳng định việc học tập chuyên đề năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm giới thiệu tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận những nội dung cơ bản về phong cách, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức CT-XH, các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ. Một là, đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05, chuyên đề năm 2018 bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Hai là, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 và các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 101 ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 102 ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về “Quy định xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm”, Nghị quyết số 15 ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố. Ba là, tiếp tục rà soát, xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo. Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, chuyên đề năm 2018, qua đó phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, khen thưởng, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao.

Tại hội nghị, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo - Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; trong đó tập trung phân tích cụ thể, sâu sắc về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học; phong cách nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, phong cách cách mạng, năng động, sáng tạo... của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong mỗi phong cách, đồng chí đều gắn với những minh họa cụ thể về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đội ngũ cán bộ chủ chốt quận Hoàn Kiếm hiểu sâu sắc hơn về phong cách, tác phong của Người, từ đó vận dụng vào công việc cụ thể của từng cán bộ, đảng viên.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị các cấp ủy cơ sở khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm, triển khai xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thường xuyên báo cáo quá trình triển khai và tiến độ về Ban Tuyên giáo Quận ủy để báo cáo Thường trực Quận ủy.

Đồng chí Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc hội nghị.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo - Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu các nội dung của chuyên đề tới các đại biểu dự hội nghị.

Tin: Kiều Trang

(Ban Tuyên giáo Quận ủy)