Thông tin chung Thông tin chung

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1292
Tổng số truy cập: 29581630

tin tức tin tức

Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân vận quý II năm 2018 và ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” giữa Ban Dân vận Quận ủy và UBND quận
16/05/2018 | 23:33  | Lượt xem: 4

Ngày 4/4/2018, Ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết công tác Dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 và ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” - năm 2018 giữa Ban Dân vận Quận ủy và UBND quận.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Văn phòng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Trưởng các Ban Đảng; Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận; Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận; các đồng chí trưởng các phòng, ban của quận; đại diện lãnh đạo Công an quận, Ban CHQS quận; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội quận; Chủ tịch các hội quần chúng quận; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Trưởng khối dân vận, Chủ tịch UBMTTQ 18 phường; các đồng chí cán bộ theo dõi cơ sở đảng Quận ủy...

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Hữu Tiến – Phó trưởng ban Dân vận Quận ủy đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 và kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” - năm 2018.

Đại biểu các đơn vị đã thảo luận phát biểu ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm phát huy những kết quả đạt được, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân vận quý II năm 2018.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy và đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận thay mặt Ban Dân vận Quận ủy và UBND quận ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” - năm 2018 với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã đánh giá, ghi nhận những kết quả hệ thống dân vận quận đạt được trong quý I năm 2018; định hướng những nội dung để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận của hệ thống dân vận quận và khối dân vận các phường, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận và cơ sở trong năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy; Thường trực Quận ủy và nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể là: Nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận của hệ thống dân vận quận và khối dân vận các phường, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở trong năm 2018, Ban Dân vận Quận ủy và UBND quận đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các phòng, ban, ngành thuộc UBND quận, Đảng ủy, chính quyền, khối dân vận các phường căn cứ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, cùng các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận năm 2018 và Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” giữa Ban Dân vận Quận ủy và UBND quận… để triển khai thực hiện, nhất là các nội dung nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương về chủ đề công tác năm 2018 “Năm dân vận chính quyền” và chủ đề công tác năm 2018 của thành phố Hà Nội: “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

 

Đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại hội nghị.

 

Các đồng chí: Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” - năm 2018 với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy phát biểu tại hội nghị.

Tin: Trà Linh

(Ban Dân vận Quận ủy)