Thông tin chung Thông tin chung

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1328
Tổng số truy cập: 29580735

tin tức tin tức

Kiểm tra việc triển khai, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn quận
02/12/2015 | 09:53  | Lượt xem: 584

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 10/8/2015 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc "Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2015"

Từ ngày 10/9/2015 đến ngày 01/10/2015, Đoàn kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận do đồng chí Nguyễn Quốc Hoa - Phó Chủ tịch UBND quận làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường và xử lý vi phạm hành chính tại 03 phường: Lý Thái Tổ, Phúc Tân và Hàng Buồm; kiểm tra việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo tại UBND các phường: Tràng Tiền, Trần Hưng Đạo và Hàng Đào.

Qua đợt kiểm tra cho thấy UBND các phường được kiểm tra đã quan tâm, chủ động xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện công tác tư pháp tại UBND phường nói chung và công tác theo dõi thi hành pháp luật nói riêng; chế độ thông tin báo cáo được thực hiện tương đối đầy đủ, công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật, các văn bản thuộc các lĩnh vực trọng tâm theo dõi năm 2015 và các văn bản pháp luật mới cũng được UBND các phường quan tâm thực hiện.

Về cơ bản, các vụ việc khiếu nại, tố cáo được UBND các phường thụ lý, giải quyết đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền, quy trình và thủ tục theo quy định pháp luật. Trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Chế độ thông tin báo cáo được thực hiện nghiêm túc; quy trình thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; việc lưu trữ hồ sơ xử lý vi phạm hành chính tương đối đầy đủ, đảm bảo quy định pháp luật; thi hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Về công tác thi hành pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường, UBND phường đã quan tâm ban hành các Kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường được thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn về công tác bảo vệ môi trường; duy trì việc kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng; thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường.

Trong quá trình kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã đánh giá những kết quả đạt được và chỉ rõ những hạn chế, tồn tại để UBND các phường kịp thời khắc phục. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của UBND phường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trong thời gian tới./.