Thông tin chung Thông tin chung

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 731
Tổng số truy cập: 26250040

tin tức tin tức

Bồi dưỡng tiếp cận, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản TCVN I SO 9001:2015
30/07/2019 | 13:30  | Lượt xem: 602

Để trang bị kiến thức cho tập thể cán bộ, công chức của UBND quận và UBND các phường khi thực hiện chuyển đổi, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015, ngày 30/7/2019, UBND quận phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty Tư vấn quản lý Quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng tiếp cận, chuyển đổi phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015.

Dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận; Phạm Văn Hảo – Phó giám đốc Công ty Tư vấn quản lý Quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao; các đồng chí lãnh đạo, đại diện công chức 12 phòng chuyên môn; đại diện lãnh đạo và 5 công chức với các chức danh: văn phòng thống kê, tư pháp hộ tịch, địa chính xây dựng, văn hóa và lao động thương binh xã hội thuộc UBND 18 phường. Đây là những cán bộ, công chức trực tiếp tham gia giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện công tác ISO tại đơn vị.

Tại lớp bồi dưỡng, sau phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Văn Hảo – Phó giám đốc Công ty Tư vấn quản lý Quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao giới thiệu các nội dung: Một số văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Giới thiệu cấu trúc và các yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND quận và các phường; cập nhật kiến thức duy trì, áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và một số nội dung khác…

Các đại biểu tham dự tập huấn đã trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan nhằm thực hiện tốt việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan thuộc UBND quận và các phường trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận phát biểu khai mạc tại lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Phạm Văn Hảo – Phó giám đốc Công ty Tư vấn quản lý Quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao truyền đạt các nội dung về phương pháp xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tới các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Tin: Việt Thắng

(Phòng Nội vụ quận)