Thông tin chung Thông tin chung

Visitor Tracking Visitor Tracking

User Online: 2611
Total visited: 16969444

danh sách lãnh đạo qua các thời kỳ danh sách lãnh đạo qua các thời kỳ

Danh sách các đồng chí lãnh đạo quận qua các thời kỳ
07/11/2014 | 00:00  | View Count: 3079

Danh sách các đồng chí lãnh đạo quận qua các thời kỳ

1. Đ/c Hoàng Linh - Nguyên Bí thư Quận ủy
 
2. Đ/c Bùi Mạnh Trung - Nguyên Bí thư Quận ủy
 
3. Đ/c Phạm Lợi - Nguyên Bí thư Quận ủy
 
4. Đ/c Nguyễn Tiến Thắng - Nguyên Bí thư Quận ủy
 
5. Đ/c Trần Văn Thông - Nguyên Bí thư Quận ủy
 
6. Đ/c Phạm Đình Mùi - Nguyên Bí thư Quận ủy
 
7. Đ/c Trần Văn Quýnh - Nguyên Bí thư Quận ủy
 
8. Đ/c Hoàng Minh Thái - Nguyên phó Bí thư TT Quận ủy
 
9. Đ/c Trần Ngật - Nguyên Phó Bí thư Quận ủy
 
10. Đ/c Phạm Vũ Thụ - Nguyên phó Bí thư TT Quận ủy
 
11. Đ/c Đặng Minh Thuần - Nguyên Chủ tịch UBND quận
 
12. Đ/c Phạm Văn Hồng - Nguyên Chủ tịch UBND quận
 
13. Đ/c Vương Trọng Tiệp - Nguyên Chủ tịch UBND quận
 
14. Đ/c Phạm Lan Phương - Nguyên UVTV, Phó chủ tịch HĐND quận
 
15. Đ/c Bùi Tuấn Lực - Nguyên UVTV, Phó chủ tịch UBND quận
 
16. Đ/c Vũ Trọng Trung - Nguyên Phó chủ tịch UBND quận
 
17. Đ/c Nguyễn Quang Đôn - Nguyên Phó chủ tịch UBND quận
 
18. Đ/c Bùi Xuân Dần - Nguyên Phó chủ tịch UBND quận
 
19. Đ/c Nguyễn Quang Ngọc - Nguyên Phó chủ tịch UBND quận
 
20. Đ/c Nguyễn Thị Lan - Nguyên Phó chủ tịch UBND quận
 
21. Đ/c Trần Đức Thăng - Nguyên Phó chủ tịch UBND quận
 
22. Đ/c Phạm Văn Khôi - Nguyên Chủ tịch UB MTTQ quận
 
23. Đ/c Tạ Văn Tân - Nguyên UVTV Quận ủy, Chủ tịch UB MTTQ quận
 
24. Đ/c Vũ Thành Vĩnh - Nguyên Chủ tịch UB MTTQ quận
 
25. Đ/c Nguyễn Trọng Thịnh - Nguyên UVTV Quận ủy, Chủ nhiệm UBKT
 
26. Đ/c Phạm Hữu Tuy - Nguyên UVTV Quận ủy
 
27. Đ/c Lê Ngọc Anh - Nguyên UVTV Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo
 
28. Đ/c Nguyễn Thị Phượng - Nguyên UVTV, Trưởng ban dân vận Quận ủy
 
29. Đ/c Nguyễn Hữu La - Nguyên UVTV, Trưởng Công an quận
 
30. Đ/c Đào Đức Ninh - Nguyên UVTV, Trưởng Công an quận
 
31. Đ/c Phạm Khắc Xương - Nguyên UVTV, Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự quận
 
32. Đ/c Trịnh Duy Ninh - Nguyên UVTV, Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự quận
 
33. Đ/c Đinh Bá Đài - Nguyên UVTV, Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự quận
 
34. Đ/c Lã Văn Nho - Nguyên UVTV, Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự quận