An ninh- Quốc phòng An ninh- Quốc phòng

Tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới
18/07/2019 | 14:30  | View Count: 601

Ngày 18/7/2019, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Công văn số 1170/UBND-CA về tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới.

Theo đó, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND 18 phường tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để góp phần phòng ngừa tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; xem xét xử lý nghiêm đối với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ buông lỏng công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở để tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Phải tạo được sự chuyển biến thực sự, đảm bảo hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, UBND quận chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng tham gia công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn phường, vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện. Xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến trong công tác này, kịp thời động viên, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc. Vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng, hướng nghiệp, tạo điều kiện để các đối tượng sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, hạn chế vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, quan tâm chế độ, chính sách cho lực lượng trực tiếp công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm kết nối, chia sẻ thông tin, ghi nhận phản ánh của người dân; xây dựng cơ sở dữ liệu trong thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở. Kết hợp công tác quản lý, giáo dục đối tượng với việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 21/3/2012 của UBND Thành phố về thực hiện Nghị định số 80/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù…

                                                                                          Nguồn: HoanKiem portal

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?