An ninh- Quốc phòng An ninh- Quốc phòng

Tổng kết công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2020
07/09/2020 | 09:09  | View Count: 272

Sáng ngày 28/8/2020, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ quận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2020.

Các đồng chí: Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2020, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ quận đã tổ chức cho 3 phường là: Đồng Xuân, Hàng Bài và Chương Dương diễn tập chiến đấu phòng thủ. Qua đánh giá, khung diễn tập của 3 phường đã nắm vững nội dung cơ chế vận hành theo văn bản chỉ đạo của cấp trên. Từ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ đến các ban, ngành, đoàn thể phường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị và hoàn thành tròn các vai tập, biết vận dụng nội dung, thời gian các bước tiến hành vào thực tiễn để triển khai công việc. Khi có tình huống xảy ra trên địa bàn, các phường có đủ khả năng giải quyết theo đúng cơ chế và trình tự vận hành. Kết quả, các phường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2020. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận ghi nhận, biểu dương những thành tích các đơn vị đạt được trong đợt diễn tập vừa qua và nêu một số nhiệm vụ trọng tâm các đơn vị cần thực hiện trong thời gian tới.

Ghi nhận thành tích của các đơn vị, UBND quận đã khen thưởng 3 tập thể và 13 cá nhân có thành tích cao trong công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2020.

Đồng chí Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao thưởng cho các tập thể được khen thưởng.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao thưởng cho các cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao thưởng cho các cá nhân được khen thưởng.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?