Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 20-ĐA/QU ngày 23/7/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 11:16  | View Count: 43

Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở trên địa bàn quận

Xem văn bản tại đây