Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 26-ĐA/QU ngày 13/8/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 11:35  | View Count: 48

Đề án Phát triển khu vực Đồng Xuân - Bắc Qua thành trung tâm dịch vụ, thương mại chất lượng cao

Xem văn bản tại đây