Tin tức của HĐND Tin tức của HĐND

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND quận HK tháng 8/2019
30/07/2019 | 09:53  | View Count: 182

Xem thông báo tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?