Thông tin chung Thông tin chung

Visitor Tracking Visitor Tracking

User Online: 782
Total visited: 26236210

tin tức tin tức

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2019
23/09/2019 | 09:12  | View Count: 64

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên năm 2019 của Quận ủy Hoàn Kiếm, ngày 19/9/2019, Ban Dân vận Quận ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2019 cho cán bộ làm công tác dân vận của quận và cơ sở.

Dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Nguyễn Minh Thơ - Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương; Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận; các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ, Trưởng, Phó các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch các Hội quần chúng quận; Trưởng các phòng, ban, ngành quận; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, Trưởng khối dân vận, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Ủy viên Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân vận địa bàn dân cư.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã nhấn mạnh việc trang bị những kiến thức, kỹ năng về công tác dân vận là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, để hệ thống dân vận thực sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân... qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ quận, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị của Quận.

        Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019 với những nội dung súc tích, thiết thực giúp cán bộ làm công tác dân vận của quận và cơ sở quán triệt những điểm mới về công tác dân vận và phong trào thi đua“Dân vận khéo”, qua đó vận dụng trong thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của quận và cơ sở.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Minh Thơ - Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương truyền đạt chuyên đề “Dân vận khéo” tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Minh Thơ - Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương truyền đạt các chuyên đề về công tác dân vận tới các đại biểu dự   lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2019.

Tin: Trà Linh

(Ban Dân Quận ủy)