Thông tin chung Thông tin chung

Visitor Tracking Visitor Tracking

User Online: 653
Total visited: 31351213

tin tức tin tức

Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Hộ tịch

31/12/2015 | 15:07  | View Count: 499
Thực hiện Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của...

Tập huấn Nghị định số 23 của Chính phủ về cấp bản sao và công tác chứng thực

28/10/2015 | 11:10  | View Count: 505
Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo phòng Tư pháp; Văn phòng HĐND – UBND phụ trách bộ phận một cửa; các đồng chí Chủ tịch UBND phụ trách một cửa; cán bộ một cửa và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch...

Tập huấn hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn quận

28/10/2015 | 11:07  | View Count: 447
Đồng chí Đinh Hồng Phong – Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phòng Tư pháp; lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND...

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính

28/10/2015 | 10:55  | View Count: 321
Tham dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ hành chính của các phòng chuyên môn thuộc UBND quận; Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, Phó...

Triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

27/10/2015 | 11:13  | View Count: 433
1. Về chứng thực bản sao từ bản chính: - Việc phân định thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính căn cứ vào cơ quan cấp giấy tờ, văn bản. Theo đó, Phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã và công...