Thông tin chung Thông tin chung

Visitor Tracking Visitor Tracking

User Online: 1379
Total visited: 18681468

danh sách các đấu thầu danh sách các đấu thầu

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019
01/08/2019 | 12:00  | View Count: 94

Để nâng cao chất lượng công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 – 2024 và đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình mới, thực hiện chương trình công tác mặt trận và kế hoạch bồi dưỡng cán bộ năm 2019 của quận Hoàn Kiếm, sáng ngày 1/8/2019, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận, 33 phố Nhà Chung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày (từ 1-2/8/2019) với sự tham gia của trên 200 học viên là các vị trong Ban Thường trực và cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và thành viên Ban Thanh tra nhân dân 18 phường trên địa bàn quận.

Tới dự khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Chức – nguyên Ủy viên Ban Thường trực, nguyên Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; Vũ Thị Hà – Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và đại diện các phòng, ban, ngành quận Hoàn Kiếm.

Sau phần khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Chức – nguyên Ủy viên Ban Thường trực, nguyên Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã truyền đạt những vấn đề cốt lõi về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo Luật Đầu tư công năm 2014 và Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

Ngày 02/8/2019, Thạc sỹ, Luật sư Nguyễn Văn Hà - Trưởng Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019; những nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp đội ngũ cán bộ MTTQ, Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng hiểu rõ, nắm vững các văn bản, củng cố, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Chức – Nguyên Ủy viên Ban Thường trực, nguyên Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội truyền đạt các nội dung tại lớp bồi dưỡng.

Thạc sỹ, Luật sư Nguyễn Văn Hà - Trưởng Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội truyền đạt các nội dung tại lớp bồi dưỡng.

                                                                                        Tin, ảnh: Bích Ngọc

(Ủy ban MTTQ quận)