Thông tin chung Thông tin chung

Hoạt động các phường Hoạt động các phường

Hoàn Kiếm không còn hộ nghèo trên địa bàn
02/07/2019 | 11:30  | View Count: 559

Ngày 2/7/2019, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận dự và chủ trì hội nghị.

Hướng tới mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2020 của toàn thành phố Hà Nội, theo báo cáo của UBND quận, tính đến hết tháng 6 năm 2019 quận Hoàn Kiếm không còn hộ nghèo trên địa bàn quận.

Tại thời điểm 31/12/2018, trên địa bàn quận có 47 hộ nghèo với 92 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,12%; 83 hộ cận nghèo với 207 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,21%. Tính đến ngày 30/6/2019 toàn quận đã giảm 47/47 hộ nghèo. Như vậy, đến thời điểm này trên địa bàn quận không còn hộ thuộc diện nghèo. Quận đã hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 về công tác giảm nghèo, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV đề ra là “đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn quận theo chuẩn mới còn dưới 1%” và vượt chỉ tiêu Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Để đảm bảo mục tiêu giảm nghèo theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nôi, UBND quận Hoàn Kiếm cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể quận đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp tích cực nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, trợ giúp người nghèo trên địa bàn quận.

UBND quận đã trích 8 tỷ đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận trích 1 tỷ đồng ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã giải ngân 24.167 triệu đồng với 664 hộ vay (trong đó 664 hộ có hoàn cảnh khó khăn thiếu vốn sản xuất kinh doanh); duy trì và mở rộng việc làm cho 546 lao động, thu hút và tạo việc làm mới cho 118 lao động. UBND các phường đã giới thiệu việc làm cho 4.078 lượt người, trong đó có 4 thành viên thuộc hộ nghèo; vận động xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em được 100 triệu đồng để tăng nguồn lực chăm lo cho trẻ em nghèo. Từ quỹ bảo trợ trẻ em và nguồn huy động khác, toàn quận đã tặng 38 xe đạp, 102 suất học bổng, 1.496  suất quà cho trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết với tổng số tiền 494 triệu đồng. BHXH quận phối hợp chặt chẽ với phòng LĐ-TB&XH quận và UBND 18 phường đã cấp 5.564 thẻ BHYT, trong đó 50 thẻ BHYT cho hộ nghèo; 141 thẻ BHYT hộ cận nghèo đảm kịp thời, không để chậm, muộn ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng thụ hưởng. Phòng LĐ-TB&XH quận phối hợp với UBND 18 phường tham mưu thực hiện công tác xét duyệt hồ sơ, chi trả chế độ chính sách các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo hàng tháng đầy đủ, kịp thời, chu đáo, đúng đối tượng, đúng chính sách: đã tổ chức chi 14.213 lượt trợ cấp BTXH với tổng kinh phí là 6.542.097.000 đồng đảm bảo kịp thời, đúng, đủ. Tiếp tục duy trì chế độ trợ cấp 250.000 đồng/tháng tới 22 người cao tuổi cô đơn dưới 80 tuổi đã thoát nghèo.

UBND các phường đã vận động 72 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trợ giúp hàng tháng lâu dài cho 50 thành viên hộ không có khả năng thoát nghèo với tổng số tiền 72.762.000 đồng/tháng; đảm bảo mức thu nhập bình quân sau thoát nghèo đạt trên 1.400.000đ/1người/1tháng.

Với sự chỉ đạo sát sao của UBND quận, các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã không còn hộ nghèo.

Thời gian tới, quận tiếp tục thực hiện duy trì các chính sách hỗ trợ đối với hộ mới thoát nghèo. Thường xuyên rà soát nắm bắt nhu cầu, điều kiện sống của người dân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch, giải pháp, phương án  hỗ trợ kịp thời, không để tái nghèo hoặc phát sinh hộ nghèo mới. Đồng thời, để đảm bảo tính chất ổn định, Ban chỉ đạo Trợ giúp các vấn đề xã hội và trẻ em quận và các ban ngành có liên quan tiếp tục xây dựng kế hoạch để hỗ trợ lâu dài, đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng xóa nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa huy động các nguồn lực thực hiện hỗ trợ sửa chữa nhà, tạo việc làm, hỗ trợ các điều kiện về Y tế, giáo dục, BHXH,... nhằm không ngừng nâng cao điều kiện, mức sống cho thành viên hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

 Các thành viên Ban chỉ đạo Trợ giúp các vấn đề xã hội và trẻ em quận đã chủ động đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ quận tới cơ sở đã triển khai tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo; thi đua đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo và góp phần giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa huy động các nguồn lực thực hiện hỗ trợ sửa chữa nhà, tạo việc làm, hỗ trợ các điều kiện về y tế, giáo dục, BHXH... nhằm không ngừng nâng cao điều kiện, mức sống cho thành viên hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Quận thực hiện duy trì các chính sách hỗ trợ đối với hộ mới thoát nghèo. Thường xuyên rà soát nắm bắt nhu cầu, điều kiện sống của người dân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch, giải pháp, phương án hỗ trợ kịp thời, không để tái nghèo hoặc phát sinh hộ nghèo mới. Đồng thời, để đảm bảo tính chất ổn định, Ban chỉ đạo Trợ giúp các vấn đề xã hội và trẻ em quận và các ban ngành có liên quan tiếp tục xây dựng kế hoạch để hỗ trợ lâu dài, đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng xóa nghèo bền vững.  

Để góp phần thực hiện giảm nghèo đa chiều bền vững trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Trợ giúp các vấn đề xã hội và trẻ em quận xác định tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền một cách đồng bộ và hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức về mô hình, cơ chế và các chính sách giảm nghèo. Đồng thời, tạo sự đồng tâm và đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong quận trong công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tin: Thùy Mỵ

(Phòng LĐ-TB&XH quận)

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết