Thông tin chung Thông tin chung

Hoạt động các phường Hoạt động các phường

Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
31/07/2020 | 21:40  | View Count: 297

Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020. Dự Đại hội có 195/199 đại biểu chính thức, thay mặt cho tổng số 12.386 đảng viên của Đảng bộ quận.

Đại hội thực hiện nhiệm vụ đánh giá toàn diện 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XXV, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ quận; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXVI và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu gồm 10 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ quận đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXVI đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, bầu đồng chí Bí thư Quận ủy, bầu 2 đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm 7 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy khóa XXV được bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy khoá XXVI; các đồng chí Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và đồng chí Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy khoá XXVI.

Nghị quyết Đại hội đã được 100% đại biểu thông qua. Với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trên cơ sở bám sát mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy mọi nguồn lực tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững theo hướng dịch vụ, thương mại, du lịch. Làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị lịch sử, văn hóa khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, khu phố cổ, khu phố cũ. Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng và phát triển quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh tiến tới là đô thị thông minh”.

Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quận phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, thành tựu của hơn 30 năm đổi mới, đoàn kết, dân chủ, chủ động, đổi mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội đề ra, xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Quận ủy khoá XXVI phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Quận ủy khoá XXVI, Chủ tịch UBND quận trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ quận.

Đồng chí Trần Kim Huyền – Bí thư Quận đoàn, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu biểu quyết Nghị quyết Đại hội.

Đoàn Chủ tịch biểu quyết Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy khóa XXVI phát biểu bế mạc Đại hội.

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

cổng liên kết 18 phường cổng liên kết 18 phường

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?