Thông tin chung Thông tin chung

Hoạt động các phường Hoạt động các phường

Hội nghị quán triệt Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP
31/07/2020 | 21:43  | View Count: 439

Ngày 16/7/2020, UBND quận đã tổ chức hội nghị quán triệt Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2020 và thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP.

Sau 3 năm tổ chức thực hiện Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, trên cơ sở kế thừa những quy định của Thông tư số 15/2015/TT-BTP, Thông tư số 04/2020/TT-BTP đã có sự điều chỉnh, thay thế và bổ sung các quy định hướng dẫn đăng ký một số việc hộ tịch một cách cụ thể hơn nhằm quy định rõ hơn giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hộ tịch giúp công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đạt hiệu quả, đáp ứng được nguyện vọng của công dân.

Tới dự hội nghị có đồng chí Nhâm Ngọc Hiển - Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND quận, Phòng Nội vụ quận, Phòng Tư pháp quận; lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả UBND 18 phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nhâm Ngọc Hiển - Phó cục Trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp truyền đạt các nội dung chính về Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2020 và thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP. Các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề liên quan và được đồng chí giảng viên giải đáp, làm rõ.

Sau hội nghị này, để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định của Thông tư số 04/2020/TT-BTP, UBND quận đề nghị Chủ tịch UBND các phường chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Thông tư số 04/2020/TT-BTP tới toàn thể cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân nhằm đưa quy định của Thông tư áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Quán triệt tới đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác hộ tịch tại đơn vị tiếp tục nghiên cứu sâu về nội dung Thông tư số 04/2020/TT-BTP để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hộ tịch cho công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Tin: Hà Lê

(Phòng Tư pháp quận)

Chú thích ảnh:

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

cổng liên kết 18 phường cổng liên kết 18 phường

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?