Tin kinh tế Tin kinh tế

Bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý hợp tác xã năm 2019
10/06/2019 | 15:54  | View Count: 668

Sáng ngày 24/5/2019, Phòng Kinh tế quận phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý hợp tác xã cho cán bộ các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn quận năm 2019.

Sáng ngày 24/5/2019, Phòng Kinh tế quận phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý hợp tác xã cho cán bộ các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn quận năm 2019.

Tới dự lớp tập huấn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế quận, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội, một số phòng, ban quận; cán bộ lãnh đạo và công chức, nhân viên phụ trách, quản lý các HTX trên địa bàn phường và các cán bộ quản lý, kế toán, kiểm soát của các hợp tác xã trên địa bàn quận.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã nghe đồng chí báo cáo viên của Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội truyền đạt các nội dung về: Nâng cao kỹ năng điều hành HTX, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh và hoạch định chiến lược phát triển cho các HTX phi nông nghiệp; triển khai Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã... và một số văn bản mới có liên quan.

Thông qua lớp tập huấn nhằm tạo cơ hội để các học viên được trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ hợp tác xã trong phát triển kinh tế, chuyển đổi mô hình hợp tác xã để ngày càng đạt hiệu quả cao. 

 

Tin: Phương Thúy

(Phòng Kinh tế quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?