Tin kinh tế Tin kinh tế

Công ty Cổ phần Đồng Xuân tổ chức Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ V
05/06/2020 | 08:44  | View Count: 795

Trong 2 ngày 7,8/5/2020, Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Đại hội có các đồng chí: Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV 2014 – 2019, Ban điểu hành và các cổ đông.

Đại hội đã thông qua và thảo luận các báo cáo: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2014 – 2019), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2020 – 2025); Báo cáo tổng kết công tác của Công ty Cổ phần Đồng Xuân nhiệm kỳ IV (2014 – 2019), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2020 – 2025) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Ban điều hành nhiệm kỳ IV (2014 – 2019), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2020 – 2025).

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết và nhất trí cao, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã thống nhất phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2020 – 2025) gồm 7 thành viên; Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020 – 2025) gồm 3 thành viên. Ông Nguyễn Song Tùng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị thống nhất cử ông Hoàng Công Anh - Ủy viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Xuân nhiệm kỳ V (2020 – 2025). Phê duyệt, bổ nhiệm các chức danh Phó tổng Giám đốc theo đề nghị của Tổng giám đốc, gồm các ông bà: Vũ Thành Kiên, Vũ Hà Thanh, Hà Thị Minh và Trần Thu Hà.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích Công ty Cổ phần Đồng Xuân đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Công ty cần nỗ lực thực hiện tốt trong thời gian tới.

Sau thời gian làm việc khoa học và hiệu quả, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông, Ban điều hành và Trưởng các phòng, ban, đơn vị cung toàn thể cán bộ nhân viên Công ty phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển của Công ty hãy chủ động, sáng tạo, đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, các nhiệm vụ chính trị Thành phố và quận giao, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty nhiệm kỳ V (2020 – 2025).

Ông Nguyễn Song Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đồng Xuân phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tặng hoa chúc mừng các ông, bà trong Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2020 – 2025).

Đồng chí Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận tặng hoa chúc mừng

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?