Tin kinh tế Tin kinh tế

Hoàn Kiếm: Tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
26/06/2019 | 11:00  | View Count: 776

6 tháng đầu năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Thành phố về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo UBND 18 phường tuyên truyền, phổ biến cho các thành phần kinh tế và công dân trên địa bàn Quận về các giải pháp của Thành phố nhằm cải thiện chỉ số PCI; coi phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là khâu đột phá tạo động lực để phát triển KT-XH, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tiếp cận các thông tin về chính sách của Thành phố, của Quận.

Tiếp tục tạo môi trường thông thoáng, minh bạch

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, công dân, quận Hoàn Kiếm đã công khai các VBQPPL của Chính phủ, các quy hoạch, kế hoạch phát triển của Thành phố, các quy định hướng dẫn giải quyết các TTHC của quận trên Cổng giao tiếp điện tử của quận và tại địa điểm làm TTHC để các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn dễ tiếp cận, không mất thời gian tìm kiếm. Đặc biệt, quan tâm cập nhật các quy định và hướng dẫn TTHC liên quan đến đầu tư, đất đai, cơ chế chính sách, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư, các dự án đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, quận đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kết nối điện tử, đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản cho người dân; Công khai hóa TTHC có liên quan về đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản; phấn đấu 80% các TTHC trên địa bàn quận được cung cấp trực tuyến cấp độ 3,4. Phấn đấu thực hiện cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại quận đã hoạt động nề nếp, tạo thuận lợi cho công dân trong việc giải quyết các TTHC; tính đến ngày 25/5/2019, quận đã tiếp nhận 3.747 hồ sơ hành chính (trong đó, đã giải quyết 3.688 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,4%). Trong đó, UBND quận đã cấp 1.111 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (trong đó, cấp mới là 663 trường hợp, cấp thay đổi là 448 trường hợp). Đồng thời, thực hiện kiểm tra và phối hợp thanh tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn theo hướng lồng ghép, phối hợp và kế thừa kết quả hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị, Công khai kế hoạch kiểm tra để tránh trùng lặp, chồng chéo; Tạo môi trường lành mạnh, an toàn để hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật; Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

6 tháng đầu năm, UBND quận đã tổ chức 04 lớp tập huấn phổ biến, giải quyết các khó khăn vướng mắc về lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội... cho các doanh nghiệp trên địa bàn quận có 456 doanh nghiệp tham gia tập huấn; có 02 hộ kinh doanh trên địa bàn quận chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo đó, trong công tác thuế, bảo hiểm xã hội, tiếp cận điện năng, quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, hồ sơ nộp thuế nhằm rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước; Tiếp tục phối hợp với các ngành, phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông”. Nhờ đó, duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt trên 98%. Đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra thoe quy định và giải quyết đúng hạn.

Ngoài ra, chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá trình tự, thời gian thực hiện tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; Đề xuất kiên nghị chuẩn hóa, đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC và bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp. Tham mưu đề xuất, kiến nghị các vướng mắc cần phải sửa Luật, Nghị định, Thông tư. Đặc biệt, đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình, thủ tục kê khai, thu chi bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp. Khuyến khích 100% trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính, truyền hình trên địa bàn quận phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện, trông giữ xe... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. Tiếp tục rà soát, đánh giá trình tự, thời gian thực hiện tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị chuẩn hóa, đơn giản TTHC, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC và bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp.

Cùng với đó, quận đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động buôn bán, kinh doanh, phòng chống gian lận thương mại; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh “bóng cười”, thuốc lá điện tử (Vape), thuốc lào Ả rập (Shisha) được quan tâm. 6 tháng đầu năm, đã kiểm tra, xử lý 171 vụ vi phạm, tịch thu hàng hóa và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,23 tỷ đồng. Công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá được chú trọng; đã kiểm tra 78 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà hàng ăn uống sử dụng nhạc; lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 07 cơ sở với tổng số tiền là 99,5 triệu đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2019, quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung triển khai thực hiện cải cách TTHC và đề cao trádh nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức. Nâng cao tính minh bạch và công khai các văn bản pháp quy, các kế hoạch, quy định của Thành phố, quận trên Cổng giao tiếp điện tử của quận để các tổ chức, doanh nghiệp. Xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Khuyến khích các sáng kiến cải cách nhằm rút ngắn quy trình, giảm số lượng và đơn giản hóa TTHC.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến phấn đấu đến hết 2019, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp mức độ 3 và 4; Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistic, tạo thuận lợi và giảm chi phí kinh doanh, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế.

(Theo Hà Nội Potal)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?