Tin kinh tế Tin kinh tế

Hội nghị giao ban công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
10/07/2019 | 15:30  | View Count: 562

Sáng ngày 10/7/2019, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị giao ban công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

 Đồng chí Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Chi cục Thuế quận, các đơn vị liên quan, các phường và cán bộ các đội thuế phường.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 do lãnh đạo Chi cục Thuế quận trình bày tại hội nghị nêu rõ: Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn quận đạt 4.869 tỷ 415 triệu đồng, đạt 50,9% dự toán Pháp lệnh, đạt 49,9% chỉ tiêu phấn đấu HĐND quận giao và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Số thu do Cục Thuế thực hiện đạt 3.314 tỷ 972 triệu đồng, đạt 48,9% dự toán Pháp lệnh và tăng 11,1% so với cùng kỳ. Số thu do Chi cục Thuế thực hiện đạt 1.554 tỷ 443 triệu đồng, đạt 55,8% dự toán pháp lệnh, đạt 52,3% chỉ tiêu phấn đấu HĐND quận giao và bằng 95,7% so cùng kỳ. Nguyên nhân là do cùng kỳ có một số đơn vị nộp tiền truy thu và nộp tiền thuê đất 1 lần, nếu loại trừ đột biến thì thực hiện tăng 37,4% so với cùng kỳ.

Số thu Chi cục loại trừ tiền sử dụng đất thực hiện 1.533 tỷ 674 triệu đồng, đạt 64,5% DTPL, đạt 62,2% chỉ tiêu phấn đấu HĐND quận giao và bằng 94,7% so cùng kỳ. Nếu loại trừ đột biến thì thực hiện tăng 36,3% so với cùng kỳ.

Đạt được kết quả đó, ngay từ những ngày đầu năm 2019, Chi cục Thuế đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và  nhóm giải pháp công tác thuế, xây dựng chương trình công tác cụ thể, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, đặc biệt đã tập trung công tác đôn đốc thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu thuế... nhằm xử lý kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; góp phần tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và đảm bảo huy động đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho NSNN.

Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2019, đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, trong các tháng còn lại năm 2019 Chi cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp để thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 đã được Cục Thuế TP Hà Nội chỉ đạo tại Thông báo số 84275/TB-CT ngày 25/12/2018, Công văn số 2092/UBND-CCT ngày 17/12/2018 của UBND quận Hoàn Kiếm và Chi cục đã cụ thể hoá tại Thông báo số 54/TB-CCT-THNVDT-KKKTT&TH ngày 02/01/2019. Trong đó tập trung vào các mặt công tác sau: Về công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách: Căn cứ nhiệm vụ thu ngân sách đã được giao đến từng Đội thuế, từng CBCC, các đồng chí đội trưởng chỉ đạo cán bộ rà soát nguồn thu trên địa bàn quản lý, đánh giá khả năng thực hiện dự toán, chủ động triển khai các giải pháp khai thác nguồn thu, bù đắp các khoản thu dự báo sẽ khó khăn, hụt so với dự toán được giao, báo cáo Lãnh đạo Chi cục, UBND phường các khó khăn, vướng mắc để được chỉ đạo kịp thời.

Về công tác tổng hợp - nghiệp vụ - dự toán: Thực hiện theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Đội Thuế, đánh giá việc thực hiện thu thuế so dự toán được giao, so cùng kỳ và kết quả tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác nhằm phục vụ kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành công tác thuế của Lãnh đạo Chi cục. Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện, tổng hợp dự báo tình hình thu ngân sách và đánh giá khả năng hoàn thành dự toán năm 2019 để báo cáo Cục Thuế, HĐND, UBND quận. Chủ trì tham mưu báo cáo UBND quận chỉ đạo UBND các phường, các phòng, ban, ngành có liên quan phối hợp với Chi cục Thuế trong công tác quản lý thuế trên địa bàn. Chủ động triển khai rà soát, đánh giá kết quả thu ngân sách năm 2019, dự báo nguồn thu năm 2020 để phục vụ cho công tác xây dựng dự toán thu NSNN năm 2020.

Trong công tác tuyên truyền - hỗ trợ - ấn chỉ: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế (NNT) ở tất cả các khâu, các bộ phận dưới nhiều hình thức,đặc biệt là theo phương thức điện tử, đảm bảo nhanh chóng, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường đối thoại, hỗ trợ theo loại hình, đối tượng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá hoạt động hỗ trợ NNT, phát triển hệ thống đại lý thuế, tư vấn thuế. Kịp thời khen thưởng, tuyên dương và tôn vinh NNT thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, các tổ chức cá nhân ngoài ngành tham gia đồng hành cùng với cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế. Tiếp tục công khai các doanh nghiệp nợ thuế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế, công khai thông tin hộ khoán trên website của cơ quan thuế, đảm bảo minh bạch, công bằng và đúng quy định. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu, đề xuất ý kiến về cơ chế chính sách, quy trình, quy chế liên thông, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian, chi phí, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút tốt các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.

Về công tác kê khai, kế toán thuế và tin học: Đôn đốc NNT nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn quy định, giảm thiểu việc chậm nộp HSKT, đảm bảo tỷ lệ khai thuế đúng hạn hàng tháng đạt tối thiểu từ 98% trở lên. Thực hiện xử phạt về chậm nộp HSKT theo quy định. Đôn đốc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, đảm bảo hoàn thành cả 3 chỉ tiêu theo Nghị quyết 19/NQ-CP. Thực hiện hoàn thuế GTGT điện tử đối với 100% đề nghị hoàn thuế; giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Về công tác kiểm tra thuế: Triển khai kiểm tra thuế theo kế hoạch được giao; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra; tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế đối với các doanh nghiệp lỗ nhiều năm. Thực hiện phân nhóm đối tượng doanh nghiệp (DN), tập trung vào các DN thương mại, DN kinh doanh khách sạn, DN nhiều kỳ không phát sinh số thuế phải nộp), phân tích, đánh giá nguyên nhân và tiến hành kiểm tra nhằm tăng tỷ lệ tờ khai phát sinh số thuế phải nộp.

Về công tác quản lý thuế khu vực hộ kinh doanh: Công tác quản lý hộ khoán: Rà soát địa bàn để kịp thời đưa vào quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân mới ra kinh doanh, không để sót hộ. Phối hợp với cơ quan thống kê, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh thực hiện rà soát, đối chiếu để kịp thời đưa vào quản lý thuế.

Thực hiện kiểm tra 100% các hộ kinh doanh có đơn xin tạm nghỉ/ngừng kinh doanh trong tháng để kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm. Các trường hợp hộ nghỉ mà hộ khác ra kinh doanh phải đưa vào quản lý ngay và đảm bảo doanh thu, mức thuế sát thực tế, kiên quyết xử lý các trường hợp thay tên, đổi chủ để giảm số thuế phải nộp. Thường xuyên rà soát, tham vấn HĐTVT để xác định lại doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh đảm bảo phù hợp với thực tế và cơ sở dữ liệu. Triển khai mạnh mẽ công tác kiểm tra chống thất thu và tình hình sử dụng hoá đơn của hộ kinh doanh. Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị và UBND các phường rà soát các trường hợp được cấp giấy phép xây dựng nhà tư nhân để đôn đốc kê khai, nộp thuế theo quy định.

Đối với công tác quản lý các khoản thu từ đất: Tiền sử dụng đất: Bám sát nguồn thu phát sinh để đôn đốc thu nộp kịp thời; Nắm bắt tình hình triển khai các dự án trên địa bàn quận để đôn đốc kịp thời nguồn thu phát sinh vào NSNN. Tiền thuê đất: Tiếp tục rà soát các đối tượng sử dụng đất, mục đích sử dụng đất để quản lý tiền thuê đất. Phát hành thông báo nộp thuế gửi đến NNT và đôn đốc kịp thời vào NSNN.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN): Đối với cá nhân, hộ gia đình: Tiếp tục rà soát, lập bộ đối với các trường hợp kê khai mới theo quy định; Tiếp nhận và chuyển biên lai thu thuế SDĐPNN vào ứng dụng TMS để theo dõi đầy đủ số thu. Đối với tổ chức: Rà soát ban hành thông báo nộp thuế kỳ 2 năm 2019, đôn đốc thu nộp thuế kịp thời, không để phát sinh nợ.

Về công tác quản lý nợ thuế: Thực hiện phối hợp giữa các đội thuế để thực hiện rà soát, phân loại, chuẩn hóa dữ liệu về nợ thuế; Phân tích, đánh giá rõ thực chất tình hình nợ thuế, đánh giá tính chất, mức độ, nguyên nhân nợ thuế của từng người nộp thuế để có biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế phù hợp. Ban hành đầy đủ 100% thông báo nợ thuế mẫu 07/QLN gửi đến NNT ở cả 3 khu vực doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các khoản nợ liên quan đến đất theo đúng quy định, quy trình ngay sau khoá sổ. Tiến hành công tác cưỡng chế tài khoản, cưỡng chế hoá đơn theo quy định; Thực hiện cưỡng chế 100% đối tượng phải cưỡng chế, đối với cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các khoản nợ liên quan đến đất; Phối hợp với ngân hàng để thu thập thông tin của các HKD còn nợ thuế để thực hiện cưỡng chế theo quy định. Tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành, cơ quan công an… trong công tác đôn đốc, thu hồi và cưỡng chế nợ thuế; Chuyển danh sách hộ kinh doanh nợ thuế đến UBND các phường trên địa bàn để phối hợp đôn đốc thu hồi nợ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị và toàn ngành thuế trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm các đơn vị và toàn ngành thuế cần tổ chức thực hiện tốt trong quý III và các tháng cuối năm 2019 để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019.

                                                                                                Nguồn: HoanKiem portal

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?