Tin kinh tế Tin kinh tế

Nâng mức cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội
05/03/2019 | 11:30  | View Count: 385

Thực hiện Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội, theo đó từ ngày 1/3/2019, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay và thời hạn cho vay lên 120 tháng.

Như vậy, các chương trình tín dụng được Thủ tướng Chính phủ quy định mức cho vay tối đa không vượt quá mức cho vay tối đa áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ được lên 100 triệu đồng/hộ là cho vay hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Đồng thời nâng thời gian cho vay đối với chương trình hộ cận nghèo lên 120 tháng.

Mức cho vay và thời hạn cho vay cụ thể đối với từng hộ vay được căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ của hộ vay và nguồn vốn cho vay của NHCSXH.

Tính đến hết năm 2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của toàn hệ thống NHCSXH đạt trên 187.000 tỷ đồng; trong đó dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo 38.000 tỷ đồng (chiếm 20,2% tổng dư nợ) với 1,28 triệu hộ nghèo đang còn dư nợ.

Tin: Ngọc Cường

(NHCSXH Hai Bà Trưng-Hoàn Kiếm)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?