Tin kinh tế Tin kinh tế

Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước và kiến thức về chất lượng an toàn thực phẩm về sản phẩm thực phẩm
02/10/2018 | 11:30  | View Count: 990

Sáng 2/10/2018, Phòng Kinh tế quận phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội….

…. đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước và kiến thức về chất lượng an toàn thực phẩm về sản phẩm thực phẩm năm 2018 cho các cán bộ một số phòng, ban quận, lãnh đạo các phường, nhân viên chuyên môn phụ trách công tác an toàn thực phẩm của 18 phường; đại diện doanh nghiệp quản lý, khai thác chợ và tổ trưởng kinh doanh nhóm hàng thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong chợ; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm… trên địa bàn quận.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được các báo cáo viên của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội trang bị các kiến thức về một số quy định về nghiệp vụ quản lý, kiến thức chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm thực phẩm năm 2018; nghiệp vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; hướng dẫn thủ tục tự công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ… Bên cạnh đó, các cơ sở đã  được hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. 

 Buổi tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức cho các đại biểu và chủ cơ sở trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời giúp cơ sở sản xuất, kinh doanh nắm rõ hơn về các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực, từ đó áp dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của cơ sở mình…

Tin: Tuyết Linh

(VPHĐND&UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?