Tin kinh tế Tin kinh tế

Thông báo hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu trên địa bàn thành phố năm 2020
25/02/2020 | 10:29  | View Count: 624

 

Xem Thông báo tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?