Thông tin chung Thông tin chung

tác hại thuốc lá tác hại thuốc lá

Ủy ban MTTQ quận khóa XV, tổ chức hội nghị lần thứ hai
Publish date 10/07/2019 | 12:00  | View Count: 139

Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và căn cứ Chương trình công tác mặt trận năm 2019, sáng ngày 10/7/2019 tại hội trường tầng 3, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận – 33 phố Nhà Chung, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã tổ chức hội nghị lần thứ hai.

Tới dự hội nghị có các đ/c: Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; Phạm Thị Thu Thủy – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận; Phạm Tuấn Long – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy, các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên và toàn thể các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm khóa XV.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Tuấn Long – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận thay mặt lãnh đạo UBND quận thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; đồng chí Phạm Thị Thu Thủy – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận thay mặt Thường trực HĐND quận thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; đồng chí Võ Hoàng Long - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2019, nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã đề ra. Đồng chí cũng nhấn mạnh những nội dung quan trọng mà Ủy ban MTTQ quận cần quan tâm tập trung triển khai, nhất là tham gia có trách nhiệm việc tổng kết các Chương trình, Đề án của Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV, tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Hội nghị lần thứ hai Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đồng tình, nhất trí cao kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm; kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND quận khóa XIX và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm khóa XV đã thông qua Quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Phạm Tuấn Long – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của quận.

Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Võ Hoàng Long - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Lê Hồng Phú – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận tiếp thu và trả lời các ý kiến tại hội nghị.

                                                                                                               Tin, ảnh: Bích Ngọc

(UBMTTQ quận)

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

CỔNG LIÊN KẾT 18 PHƯỜNG CỔNG LIÊN KẾT 18 PHƯỜNG

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?