Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND TP từ ngày 22-26/7/2019
31/07/2019 | 16:35  | View Count: 86

Xem thông báo tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?