Thông tin hoạt động các phường Thông tin hoạt động các phường

HĐND phường tổ chức Tiếp xúc cử tri Trước kỳ họp thứ mười ba, HĐND phường Khóa IX nhiệm kỳ 2016- 2021
15/06/2020 | 16:31  | View Count: 43

      Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; trong các ngày 04, 05 và 06/6/2020,Thường trực HĐND,UBND, UBMTTQ phường chỉ đạo tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại 5 địa bàn dân cư ( đơn vị bầu cử). Tại hội nghị, cử tri đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri với kỳ họp thứ 12 HĐND phường khóa IX; thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
           Tại hội nghị đã có 174 đại biểu dự họp, 16 lượt cử tri phát biểu ý kiến. Đa số các ý kiến của cử tri tán thành với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 12 HĐND phường khóa IX. Cử tri ghi nhận và hoan nghênh nỗ lực của chính quyền phường trong việc tập trung thực hiện các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2020 ( Công tác cải cách hành chính, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết việc hiệu quả, đúng quy trình, đảm bảo thời gian;  công tác phòng chống dịch bệnh quyết liệt, hiệu quả; công tác quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nhất là thời điểm trong và sau dịch Covid - 19; một số điểm tồn tại vi phạm TTĐT đã được quan tâm giải quyết  và đã có chuyển biến tích cực; lãnh đạo chính quyền  và công an phường quan tâm, đi sâu, đi sát, gần dân để giải quyết từng bước những kiến nghị của cử tri…). Cử tri cũng ghi nhận trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND phường trong việc thực hiện chức năng giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải các vấn đề cử tri quan tâm; ghi nhận trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đã đến dự các hội nghị tiếp xúc cử tri, lắng nghe trực tiếp ý kiến của cử tri, tiếp thu để chỉ đạo giải quyết theo qui định.

Tin, ảnh: HĐND phường Hàng Đào

]]>

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?