Thông tin hoạt động các phường Thông tin hoạt động các phường

Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc “xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” phường Đồng Xuân
20/07/2020 | 14:33  | View Count: 3

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND-UBMTTQ ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm về tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 “bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”; Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường Đồng Xuân về việc lãnh đạo tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân trên địa bàn phường,

Sáng ngày 12/6/2020, UBND – UBMTTQ phường Đồng Xuân tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 bàn việc tiếp tục  “Bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”

Dự hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận, Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể phường; trưởng Công an, trạm trưởng y tế, thành viên Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng và đại diện đại biểu nhân dân trên địa bàn phường.

 

          Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Phương Hiên – Phó Chủ tịch UBND phường đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 và chương trình hành động năm 2020. Báo cáo nêu rõ, năm 2019, UBND – Ban chỉ đạo đã tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong đó lấy địa bàn dân cư để tập trung triển khai có chiều sâu và hướng cuộc vận động vào việc tăng cường khối đoàn kết, lấy sức dân chăm lo cuộc sống của dân, giải quyết những vấn đề thiết thực về dân sinh, dân chủ và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Về chương trình hành động năm 2020, UBND phường nhấn mạnh những nội dung và chỉ tiêu đăng ký các danh hiệu văn hóa cơ bản cần tập trung thực hiện trong năm, đồng thời cũng đưa ra các giải pháp và phân công nhiệm vụ để tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị đã có 04 ý kiến phát biểu đóng góp cho bản báo cáo và Chương trình hành động năm 2020 về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tham gia giữ gìn trật tự và văn minh đô thị; nâng cao chất lượng xây dựng Gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa…

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Nga - Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà phường đã đạt được trong thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 và đề nghị UBND, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu năm 2020.

Với sự nhất trí cao, hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2020 đồng thời đại diện các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ dân phố đã hưởng ứng, biểu thị quyết tâm cao trong việc vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn phường thực hiện tốt các nội dung trong chương trình hành động, nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2020.

Tại Hội nghị, UBND – UBMTTQ phường đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục quan tâm lãnh đạo các đoàn thể, các địa bàn dân cư, các tổ dân phố và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong thực hiện chương trình hành động và Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020, góp phần xây dựng phường ngày càng phát triển vững mạnh./.

Dưới đây là một số hình tại Hội nghị./.

 

]]>

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?