Thông tin hoạt động các phường Thông tin hoạt động các phường

Phòng chống bệnh dại trên địa bàn phường.
15/06/2020 | 16:31  | View Count: 5

Thực hiện kế hoạch 147/KH-UBND ngày 26/7/2019 về việc xây dựng vùng an toàn bệnh Dại trên địa bàn quận! Ngày 5/6/2020 UBND phường Hàng Gai tổ chức Chương trình ra  mắt đội chuyên trách bắt chó thả rông và tuyên truyền phòng chống bệnh dại, các quy định xử lý vi phạm hành chính nếu để vật nuôi (chó) thả rông đến nhân dân và các chủ vật nuôi. Chương trình đã góp phần thay đổi nhận thức và ý thức của các chủ hộ vật nuôi trong việc quản lý vật nuôi và giữ gìn TTĐT, VSMT, xây dựng vùng an toàn phòng chống bệnh Dại do động vật gây ra.

 

]]>

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?