Thông tin hoạt động các phường Thông tin hoạt động các phường

Sinh họp Câu lạc bộ B93 phường Đồng Xuân
20/07/2020 | 14:33  | View Count: 5

Câu lạc bộ B93 phường Đồng Xuân đã thực hiện có hiệu quả việc cảm hóa, giúp người sau cai ma túy không tái nghiện. Nhờ duy trì mô hình này, tệ nạn xã hội trên địa bàn giảm đáng kể, nhiều người nghiện sau cai đã hòa nhập với cộng đồng, trở thành những công dân có ích.

Cứ mỗi tháng 1 lần đều đặn vào ngày 28 hằng tháng, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt, với sự tham gia của các thành viên đội hoạt động xã hội tình nguyện phường, người nghiện sau cai. Nội dung sinh hoạt phong phú, đổi mới, luôn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và công tác phòng chống tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy. Câu lạc bộ đã thu hút được sự chú ý, đánh giá cao của người dân địa phương.

Sau đây là một số hình ảnh sinh hoạt CLB B93 trong tháng 6:

 

]]>

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?