Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 12
15/12/2019 | 09:29  | View Count: 879

Trong 2 ngày 13 - 14/12/2019, HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và một số nội dung khác theo quy định của Luật...

Dự kỳ họp có các đồng chí: Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy; Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy; Phó chủ tịch HĐND, UBND quận khóa XIX, trưởng các phòng, ban, đoàn thể quận, lãnh đạo các phường và các đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy; Chủ tịch HĐND quận đã phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND quận đã nghe các báo cáo: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của quận; báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND quận, các ban HĐND quận năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; thông báo của Ban Thường trực UBMTTQ quận về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và những kiến nghị với HĐND, UBND quận; báo cáo của Thường trực HĐND quận về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 10 HĐND quận khóa XIX; UBND quận báo cáo kế hoạch sử dụng biên chế năm 2019; thảo luận và thông qua kế hoạch sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp trong các cơ quan thuộc quận Hoàn Kiếm năm 2020. UBND quận báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 của HĐND quận về kết quả công tác giám sát công tác quản lý, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. UBND quận báo cáo về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; thảo luận và thông qua chủ trương đầu tư một số dự án; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 của quận Hoàn Kiếm (đợt 3); phê duyệt, điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn các dự án xây dựng cơ bản tập trung thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 của quận Hoàn Kiếm và kế hoạch đầu tư công năm 2020 của quận Hoàn Kiếm. UBND quận báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách năm 2019; thảo luận và thông qua việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp quận năm 2020 và một số văn bản khác…

Các đại biểu HĐND quận đã thống nhất đánh giá: năm 2019 kinh tế - xã hội của quận tiếp tục có những bước phát triển tiến bộ, 21/21 chỉ tiêu dự kiến đều đạt, trong đó, có 05 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng về doanh thu ngành dịch vụ, thương mại, du lịch ước tăng 18,03%. Ngành du lịch có tốc độ tăng trưởng cao (ước tăng 20,45% so với cùng kỳ). Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn quận ước đạt 9.572,6 tỷ đồng (bằng 100,1% dự toán pháp lệnh, bằng 98,2% dự toán HĐND quận quyết nghị), tăng 23,4% so với cùng kỳ. Thuế ngoài quốc doanh ước đạt 6.883,9 tỷ đồng (bằng 104% dự toán pháp lệnh, bằng 103,1% dự toán HĐND quận quyết nghị), tăng 34,1% so với cùng kỳ. Trong đó số thu thuế do quận thực hiện ước đạt 2.793,4 tỷ đồng (bằng 100,3% dự toán pháp lệnh, bằng 94% dự toán HĐND quận quyết nghị), bằng 100,03% so với cùng kỳ. Ước thu ngân sách quận đạt 1.422.843 triệu đồng, gồm: Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp ước đạt 1.386.176 triệu đồng, bằng  84,8% dự toán Thành phố giao, bằng 81,5% dự toán HĐND quận nghị quyết và thu bổ sung mục tiêu từ Ngân sách Thành phố đạt 36.667 triệu đồng. Chi NSNN ước đạt 1.493,2 tỷ đồng, bằng 80,8% dự toán năm.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ thanh quyết toán các dự án đầu tư theo kế hoạch năm, nhất là các dự án trọng điểm. Chi giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sự nghiệp có tính chất đầu tư ước đạt 777,4 tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán năm.

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt kết quả tốt. UBND quận đã hoàn thành công tác GPMB dự án ga ngầm S12, C10; đình, đền Vũ Thạch; tiếp nhận mặt bằng của 13/18 hộ thuộc dự án GPMB 46 Hàng Cót; tổ chức chi trả và tiến hành ký cam kết bàn giao mặt bằng cho 04/04 tổ chức thuộc dự án mở đường từ phố Chương Dương Độ đến phố Cầu Đất (giai đoạn 1); tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ GPMB các dự án: 36A Trần Hưng Đạo và 43F-47C Ngô Quyền, 48 Lý Thường Kiệt, đình Hà Vĩ, đền Bà Kiệu…

Công tác đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT), vệ sinh môi trường (VSMT) được tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt. UBND quận đã xây dựng và triển khai Kế hoạch đảm bảo TTĐT, TTATGT trên địa bàn quận; duy trì hoạt động của Tổ công tác liên ngành của quận kiểm tra, xử lý các vi phạm TTĐT, TTATGT, VSMT trên các tuyến phố; tập trung xử lý vi phạm hành lang ATGT đường sắt và đảm bảo TTĐT, TTATGT khu vực các trường học, đường đê 401, gầm cầu Long Biên và khu vực giáp ranh quận Ba Đình; giải tỏa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn quận[1]. Chỉ đạo rà soát việc sắp xếp và cấp phép để phương tiện trên hè các tuyến phố, nhất là các điểm trông giữ xe phục vụ không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, do vậy cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân và phù hợp với thực tế.

UBND quận đã chủ động tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế và duy trì tốt hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận gắn với tuyến phố đi bộ Hàng Đào - Hàng Giấy và 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu vực bảo tồn cấp I - khu phố cổ Hà Nội.

Công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD) được tăng cường, hoạt động xây dựng được kiểm tra, giám sát chặt chẽ; các công trình vi phạm TTXD phát sinh đã ngăn chặn kịp thời và thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định. Công tác quản lý nhà đất được quan tâm; đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát 215 cơ sở nhà đất do các đơn vị thuộc quận đang quản lý và sử dụng để đề xuất phương án sắp xếp lại xử lý nhà, đất của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của quận Hoàn Kiếm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Chỉ đạo kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về xây dựng và quản lý đất đai tại các khu vực bãi bồi và ven sông Hồng và một số địa điểm khác. Công tác quản lý nhà nước về môi trường được quan tâm. Công tác phòng, chống lụt bão, cứu nạn, cứu hộ được chú trọng.

Công tác thông tin, tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố và quận; đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được quan tâm; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng; phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được triển khai có chiều sâu. Ngành Giáo dục và Đào tạo quận tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cả 3 cấp học, năm thứ 10 liên tiếp là lá cờ đầu ngành giáo dục Thủ đô. Tổ chức tốt các hoạt động tổng kết năm học, xét hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS và triển khai kế hoạch năm học 2019 - 2020. Tổ chức tốt công tác tuyển sinh đầu vào cả trực tuyến và trực tiếp được Thành phố đánh giá cao. Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, học sinh dự hội thi cấp Thành phố đạt nhiều giải cao. Tổ chức cho học sinh tham dự 09 kỳ thi toán và khoa học quốc tế dành cho lứa tuổi tiểu học và THCS đạt kết quả cao. Hoàn thiện các thủ tục để xét công nhận 02 trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019 (trường Tiểu học Hồng Hà và THCS Hoàn Kiếm), đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch.

Ngành Y tế quận tiếp tục thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Duy trì 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở. Chủ động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, dịch sởi trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn Châu Phi. Công tác chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được thực hiện tốt. Các hoạt động chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm thực hiện tốt, nhất là trong dịp Lễ, Tết.

Công tác xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác quốc phòng địa phương được thực hiện tốt. Tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn quận được giữ vững.

Năm 2020, UBND quận xác định mục tiêu của năm 2020 là: Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp” và chủ đề công tác năm của quận “Kỷ cương - Phát triển”. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch; triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo số thu vượt kế hoạch được giao. Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường; thực hiện tốt việc cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng đô thị; tập trung chỉ đạo đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án đầu tư phát triển; tăng cường tập trung quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; không để phát sinh các vụ vi phạm trật tự xây dựng. Tiếp tục quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, văn hoá; đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy các đơn vị và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ công dân, tổ chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường chống tham nhũng; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cả nhiệm kỳ. Chỉ đạo phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để đạt mục tiêu trên, UBND quận xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 trên 5 lĩnh vực và các giải pháp với một số nội dung chủ yếu như: kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2020.

Tăng cường sự phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin với các Sở, ngành Thành phố, các quận, huyện và các cơ quan thông tấn báo chí, bảo đảm thông tin kịp thời, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của quận.

Đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành theo hướng trọng tâm, trọng điểm; khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền quận, phường, các phòng, ban quản lý nhà nước; xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ; phân công rõ việc, rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá nhân. Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị; trách nhiệm nêu gương trong thực thi công vụ; trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong công việc được giao. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nâng cao chất lượng và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ. Chấn chỉnh kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến rõ về ý thức, trách nhiệm, chất lượng hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ quận đến cơ sở. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính vi phạm quy định chế độ công vụ.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất, chế độ hội họp. Duy trì việc tổng hợp, theo dõi, đánh giá hàng tháng, sơ kết quý, 6 tháng, 9 tháng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch để có giải pháp tháo gỡ kịp thời vướng mắc, khó khăn; đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của quận; kịp thời phát hiện, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ sở và tại các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, việc khó của quận, tạo không khí thi đua sôi nổi, sự đoàn kết, thống nhất tạo nên sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 của từng cơ quan, đơn vị.

Trong buổi thảo luận, các đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời cũng nêu khó khăn, tồn tại và góp bàn một số giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

Tại phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn, với trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong quận, HĐND quận đã dành 1/3 thời gian thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND quận và các cơ quan liên quan tập trung vào 2 nhóm vấn đề về: Công tác bảo vệ môi trường và công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận; tiến hành tái chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề về: Công tác quản lý trật tự xây dựng và công tác phòng cháy, chữa cháy đã được chất vấn tại kỳ họp thứ 10.

Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm. Đại biểu chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề mà HĐND quận đã lựa chọn và là những nội dung mà cử tri quan tâm, thể hiện trách nhiệm cao của các đại biểu với cử tri.

Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tọa kỳ họp đã kết luận các vấn đề liên quan đến chất vấn và trả lời chất vấn làm cơ sở để UBND, các cơ quan, đơn vị, chính quyền các phường tổ chức thực hiện và HĐND quận giám sát.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 11 nghị quyết…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khẳng định kỳ họp thứ 12 - HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Sau kỳ họp, HĐND quận đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận, UBND, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị thuộc quận kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 12 HĐND quận; đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND quận kịp thời báo cáo nội dung kết quả kỳ họp tới cử tri; đề nghị UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát cùng với việc vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND quận thông qua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn quận…

Kỳ họp thứ 12 - HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục đổi mới, cải tiến quan trọng và đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận điều hành chương trình kỳ họp.

Đồng chí Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của quận tại kỳ họp.

Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch HĐND quận trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND quận, các ban HĐND quận năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 tại kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết nghị quyết tại kỳ họp.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?