Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 14
29/06/2020 | 07:21  | View Count: 696

Ngày 25/6/2020, HĐND quận Hoàn Kiếm tổ chức Kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XIX nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy; Chủ tịch HĐND quận đã có bài phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu xem xét, thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; nghe UBND quận báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 130/NQ- HĐND ngày 27/6/2019 của HĐND quận về tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận; báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; thảo luận và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước quận năm 2019; phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án; thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020;....

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đại diện Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; nghe Ban Thường trực UBMTTQ quận thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 và những kiến nghị với HĐND, UBND quận.

Các đại biểu HĐND quận đã thống nhất đánh giá: Trong những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh covid-19 đã ảnh hưởng hết sức nặng nề và tác động nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của các tầng lớp nhân dân. Kinh tế quận những tháng đầu năm  cũng chịu ảnh hưởng lớn do tác động của dịch bệnh, trong đó, du lịch là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. 6 tháng đầu năm, tốc độc tăng trưởng doanh thu ngành du lịch ước giảm 64,94% so với cùng kỳ, khách du lịch đến Hoàn Kiếm giảm 66,63% so với cùng kỳ và doanh thu ngành du lịch giảm 64,94%. Bên cạnh việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả, UBND quận đã triển khai một số giải pháp tích cực và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 3.908,8 tỷ đồng, bằng 39% dự toán Thành phố giao, giảm 20% so với cùng kỳ. Thu ngân sách quận ước đạt 624,4 tỷ đồng, bằng 75/% so với cùng kỳ, bằng 35,1 dự toán năm. Công tác quản lý trật tự xây dựng được quan tâm, tiếp tục chỉ đạo xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng, nhất là công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng. Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt.

Công tác quản lý Nhà nước về văn hoá, giáo dục, y tế, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được đâm bảo. Các hoạt động chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm thực hiện tốt, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; đặc biệt là triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, góp phần tăng cường khối đoàn kểt toàn dân, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.

Căn cứ theo quy định của Luật và tình hình thực tiễn, tại kỳ họp 14, HĐND quận tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua 17 báo cáo và 02 nghị quyết thường kỳ, 03 báo cáo và 03 nghị quyết chuyên đề; 03 nghị quyết nhân sự. Thực hiện quyền giám sát theo quy định của Luật, cũng tại kỳ họp, HĐND quận đã tiến hành giám sát chuyên đề “Về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016-2020” làm tiền đề cho việc xây dựng hệ thống các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp này, căn cứ tình hình thực tiễn, HĐND quận đã chủ động đổi mới hình thức chất vấn; không tiến hành chất vấn trực tiếp tại hội trường mà tiến hành chất vấn bằng văn bản đối với việc thực hiện các kết luận của Chủ tọa tại Phiên chất vấn kỳ họp thứ 12 HĐND quận và chất vấn về các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong đó tập trung vào các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội và công tác quản lý, điều hành ngân sách.  

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 08 nghị quyết theo quy định.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khẳng định kỳ họp thứ 14 - HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Sau kỳ họp, HĐND quận đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận, UBND, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị thuộc quận tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020; đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND quận kịp thời báo cáo nội dung kết quả kỳ họp tới cử tri; đề nghị UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát cùng với việc vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND quận thông qua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn quận…

Kỳ họp thứ 14 - HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục đổi mới, cải tiến quan trọng và đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND quận, các Ban HĐND quận 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 tại kỳ họp.

Tin: Vân Anh

(VP HĐND&UBND quận)

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?