Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Phòng Giáo dục và Đào tạo đón Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận
12/03/2020 | 07:58  | View Count: 516

Phòng Giáo dục và Đào tạo đón Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận về giám sát thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm do đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận làm Trưởng đoàn.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?