Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Thường trực HĐND quận tổ chức hội nghị giao ban với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận, Thường trực HĐND 18 phường
23/01/2020 | 10:57  | View Count: 1957

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 02/01/2020 của Thường trực HĐND quận về công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận năm 2020, ngày 16/01/2020, Thường trực HĐND quận đã tổ chức hội nghị giao ban với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận, Thường trực HĐND 18 phường để đánh giá kết quả hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận, Thường trực HĐND 18 phường năm 2019 và triển khai, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thu Thủy - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận, các đồng chí Trưởng, phó hai Ban HĐND, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND quận, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND quận và Thường trực HĐND 18 phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020.

Theo đó: Thường trực HĐND quận đề nghị các Ban HĐND quận triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch hoạt động năm 2020 mà Ban đã xây dựng. Đồng thời tham mưu giúp Thường trực HĐND thực hiện tốt các nội dung giám sát, giải trình và các nội dung công tác khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

Các Tổ đại biểu HĐND quận tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ đại biểu đảm bảo hoàn thành trong tháng 01/2020. Nội dung giám sát các Tổ đại biểu cần phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị bầu cử; giám sát những vấn đề nổi cộm, được cử tri và nhân dân quan tâm. Tiếp tục duy trì lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu tại các đơn vị bầu cử; nâng cao chất lượng công tác đôn đốc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị cử tri.

Yêu cầu Thường trực HĐND các phường khẩn trương xây dựng và ban hành kịp thời Nghị quyết giám sát của Thường trực HĐND phường; các chương trình công tác, kế hoạch tổ chức phiên họp trong năm đảm bảo hoàn thành xong trong tháng 01/2020. Quan tâm lựa chọn nội dung và tổ chức tốt các cuộc giám sát chuyên đề, nâng cao chất lượng các phiên giải trình, đảm bảo ít nhất mỗi phường tổ chức 01 phiên giải trình. Chủ động hướng dẫn các Ban HĐND phường xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức giám sát. Thường xuyên tổ chức các phiên họp theo đúng kế hoạch đề ra. Tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa 3 cơ quan (giữa Thường trực HĐND với UBND và UBMTTQ) năm 2019 và ký kết chương trình phối hợp năm 2020.

Tin, ảnh: Vân Anh

(VP HĐND và UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?