Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2020
22/01/2020 | 11:21  | View Count: 1336

Chiều ngày 13/01/2020, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2019 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2020.

Các đồng chí: Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu Thủy - Quận ủy viên, Phó chủ tịch HĐND quận thay mặt 3 cơ quan trình bày báo cáo kết quả chương trình phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2019 và dự kiến chương trình phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2020.

Năm 2019, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận Hoàn Kiếm đã phát huy được tính tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan; đồng thời tiếp tục phối hợp có hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận, nhất là trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của quận và các nhiệm vụ thành phố giao. 3 cơ quan đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án công tác toàn khóa của cấp ủy, Nghị quyết HĐND các cấp và các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; phối hợp tổ chức tốt 03 kỳ họp HĐND; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND quận và các chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề về thực hiện Chương trình công tác của Quận ủy và các chương trình giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐND quận; phối hợp trong công tác phản biện xã hội.

Trong năm 2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ và UBND quận tổ chức 11 Đoàn kiểm tra, khảo sát (9 Đoàn giám sát, khảo sát do Thường trực HĐND và các Ban HĐND quận chủ trì; 01 Đoàn giám sát do Ban Thường trực UBMTTQ quận; 01 Đoàn kiểm tra công vụ do UBND quận chủ trì). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được cử tri và Nhân dân quan tâm.

        Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố, đại biểu HĐND quận được 3 cơ quan phối hợp tổ chức đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng Luật định và có nhiều đổi mới. Trong năm 2019, Thường trực HĐND quận đã phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ quận tổ chức 21 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận với cử tri 18 phường và 01 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận”; phối hợp tổ chức 04 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và 04 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Thành phố. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri đã có 1.732 lượt cử tri tham dự và 165 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND quận đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ quận tổng hợp, phân loại và chuyển đến 116 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có liên quan để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

        Đặc biệt, trong năm 2019 Quận ủy - HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và đồng chí Chủ tịch UBND quận với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận. Tại hội nghị đã có 9 lượt đại biểu đại diện cử tri và nhân dân tham gia phát biểu với 18 ý kiến (trong đó có 7 ý kiến thuộc trách nhiệm của Quận ủy, 11 ý kiến thuộc trách nhiệm UBND quận). Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử tri tiếp tục được 3 cơ quan triển khai thực hiện nghiệm túc theo đúng Luật định. Trong năm 2019, lãnh đạo 3 cơ quan đã tiếp 324 lượt công dân, tiếp nhận 1.627 lượt đơn thư. Thông qua hoạt động tiếp công dân đã kịp thời đôn đốc các cơ quan có liên quan tiến hành giải quyết và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 14/16 vụ (01 vụ tố cáo công dân rút đơn, đang giải quyết trong thời hạn 01 vụ). Thường trực HĐND quận đã báo cáo HĐND quận về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 10 HĐND quận. Theo đó, UBND quận đã giải quyết 176  kiến nghị, đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết 104 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

        Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Trong năm 2020,Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận đã thống nhất và ký kết phối hợp thực hiện tốt các nội dung: Phối hợp trong triển khai, thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án công tác của cấp ủy và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; phối hợp tốt trong công tác chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ của HĐND quận trong năm 2020; thực hiện có hiệu quả trong công tác xây dựng chính quyền và thực hiện dân chủ, tiếp tục phối hợp tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra, khảo sát, giám sát và phối hợp tích cực trong công tác phản biện xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tham luận của các đại biểu dự hội nghị đã làm rõ thêm các kết quả đạt được của đơn vị và biểu thị quyết tâm phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm năm 2020.

         Tại hội nghị, các đồng chí: Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đã ký kết nội dung chương trình phối hợp hoạt động năm 2020 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận Hoàn Kiếm trước sự chứng kiến của các đại biểu dự hội nghị.

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã ghi nhận các kết quả đạt được của 3 cơ quan trong năm 2019 và nhấn mạnh một số nội dung để chương trình phối hợp hoạt động của 3 cơ quan: Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực UBMTTQ quận đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2020.

Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy - Quận ủy viên, Phó chủ tịch HĐND quận trình bày báo cáo kết quả chương trình phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2019 và dự kiến chương trình phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2020.

Đồng chí Lê Hồng Phú – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí: Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận ký kết nội dung chương trình phối hợp hoạt động năm 2020 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận Hoàn Kiếm trước sự chứng kiến của các đại biểu dự hội nghị.

Tin: Vân Anh

(VP HĐND&UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?