Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Đoàn Kiểm tra của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội kiểm tra tại 4 phường
29/07/2019 | 11:30  | View Count: 139

Ngày 29/7/2019, Đoàn Kiểm tra của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (BCĐ QCDC) Thành phố Hà Nội

Do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ QCDC Thành phố - Trưởng đoàn kiểm tra số 01 làm Trưởng đoàn và các thành viên đoàn gồm các đồng chí: Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Bùi Đình Thảo - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố; Vũ Minh Huyền - Phó trưởng phòng Xây dựng Chính quyền, Sở Nội vụ; Nguyễn Thị Huệ - Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Thành ủy; Hồ Minh Tâm - Trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Ban Dân vận Thành ủy đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại 4 phường: Phúc Tân, Hàng Trống, Hàng Buồm, Phan Chu Trinh thuộc quận Hoàn Kiếm.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đại diện lãnh đạo UBND quận; đại biểu 4 phường có các đồng chí trong Thường trực cấp ủy, thành viên BCĐ QCDC, Trưởng Ban TTND, Trưởng Ban giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCCĐ), 2 đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và 2 hộ dân trên địa bàn của mỗi phường.

Tại buổi kiểm tra, đại biểu lãnh đạo 4 phường đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Các thành viên trong đoàn kiểm tra và đại biểu 4 phường đã trao đổi, bổ sung, làm rõ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện QCDC của 4 phường. Đồng chí Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã phát biểu về kết quả việc xây dựng và thực hiện QCDC trong những năm qua của quận Hoàn Kiếm trong đó có 4 phường: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở quận, phường được tập trung, coi trọng gắn với thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm Dân vận chính quyền” và năm “Kỷ cương-phát triển”. Các phường đã chú trọng công tác tuyên truyền các văn bản của Trung ương, Thành phố và của quận, về thực hiện dân chủ ở cơ sở bằng nhiều hình thức; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định, quy ước phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của từng phường; thường xuyên kiện toàn BCĐ QCDC phường khi có sự thay đổi về nhân sự; xây dựng kế hoạch công tác năm; việc công khai thông qua nhiều hình thức, đầy đủ, kịp thời những nội dung để nhân dân biết theo Pháp lệnh số 34-PL/UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cơ quan UBND các phường đã triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; thực hiện dân chủ trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các TTHC. Hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ và các Tổ hòa giải hoạt động nền nếp góp phần giữ vững ANCT, TTATXH  trên địa bàn. Hằng năm, các phường tổ chức tốt Hội nghị nhân dân ở tổ dân phố, Hội nghị đại biểu nhân dân phường và tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường; nghiêm túc triển khai công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện QCDC. Việc thực hiện QCDC trong các loại hình cơ sở mới (QCDC trong công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý trật tự đô thị, trong công tác thu thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể, công tác giải phóng mặt bằng...) được các phường tập trung triển khai.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của 4 phường đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất với Thành phố những nội dung để thực hiện tốt QCDC trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ QCDC Thành phố - Trưởng đoàn đã đánh giá, ghi nhận và biểu dương những kết quả về xây dựng và thực hiện QCDC tại quận Hoàn Kiếm nói chung và tại 4 phường được kiểm tra nói riêng. Quận Hoàn Kiếm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC. Các phường đã thực hiện có hiệu quả QCDC trên các lĩnh vực, gắn việc thực hiện QCDC với những vấn đề liên quan tới quyền lợi của người dân. Thông qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã tạo sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai các nhiệm vụ của phường. Để việc xây dựng và thực hiện QCDC tiếp tục đạt hiệu quả trong thời gian tới, BCĐ QCDC Thành phố đề nghị các phường thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện QCDC, quan tâm hơn nữa đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân về thực hiện QCDC; gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân. Duy trì thực hiện tốt quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân sử dụng”; nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ QCDC ở cơ sở, Ban TTND, Ban BGSĐTCCĐ và các tổ hòa giải, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quận Hoàn Kiếm và Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ QCDC Thành phố - Trưởng đoàn kiểm tra nêu mục đích yêu cầu của buổi làm việc.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu về kết quả việc xây dựng và thực hiện QCDC trong những năm qua của quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ QCDC Thành phố - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

                                                                                                                        Tin: Trà Linh

                                                                                                            (Ban Dân vận Quận ủy)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?