Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019
17/07/2019 | 12:00  | View Count: 109

Thực hiện chương trình công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên năm 2019, ngày 17/7/2019, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019 cho cán bộ chủ chốt của quận và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở.

Tới dự lớp bồi dưỡng, đại biểu Thành phố có đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; đồng chí Thiếu tướng Bạch Thành Định – Nguyên Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội. Đại biểu quận có đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy. Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận; các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận; Đảng ủy khối Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận; Ban Chỉ huy Công an quận, Đội trưởng, đội phó Đội an ninh – Công an quận và 300 đại biểu đại diện các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức cơ sở đảng thuộc quận.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã nhấn mạnh việc trang bị những kiến thức, kỹ năng về nhận diện, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội; kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng chính trị là nghiệp vụ hết sức quan trọng và rất cần thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và đặc biệt là đối với đội ngũ những người làm công tác tư tưởng tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay, nhằm góp phần bảo nện nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là những nội dung hết sức quan trọng việc triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.

Chương trình của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2019 gồm 2 nội dung. Nội dung thứ nhất, đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản của công tác nhận diện, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Nội dung thứ hai, đồng chí đồng chí Thiếu tướng Bạch Thành Định – Nguyên Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội thông tin một số nội dung về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019.

 Với những nội dung phong phú trên, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2019 thực sự thiết thực và bổ ích đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ báo cáo viên và các đồng chí cán bộ cơ sở nghiên cứu, thảo luận, vận dụng để xây dựng các hình thức, phương án tuyên truyền, đấu tranh phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng và tuyên truyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị mình.

                                                                        Tin, ảnh: Thúy Quỳnh

(Ban Tuyên giáo Quận ủy)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?