Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận giám sát về công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận
16/05/2019 | 13:00  | View Count: 163

Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-HĐND ngày 25/4/2019 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND quận thành lập Đoàn giám sát về “Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2019”, ngày 16/5/2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận đã tổ chức giám sát tại Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Trịnh Ngọc Trâm - Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND quận làm Trưởng đoàn Đoàn giám sát. Tham dự Đoàn có các đồng chí: Phạm Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Hồng Trang - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận; Nguyễn Thu Hường - Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm; các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND quận; thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận, Chi cục Thuế Hoàn Kiếm đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định; tham mưu UBND quận ban hành các văn bản, triển khai thực hiện các giải pháp quản lý thuế; tập trung thực hiện chống thất thu thuế. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế được thực hiện thường xuyên. Trong 4 tháng đầu năm 2019, Chi cục thuế đã ban hành 511 quyết định xử phạt với tổng số tiền thuế và tiền phạt là 113 tỷ 902 triệu đồng. Qua tổng hợp số liệu, tổng thu ngân sách trên địa bàn trong 4 tháng đầu năm đạt 3.892 tỷ 454 triệu đồng bằng 40,7% dự toán thành phố giao và bằng 39,9% dự toán HĐND quận quyết nghị. Kết quả thu của hầu hết các sắc thuế đều đạt và vượt hơn so với cùng kỳ năm 2018 (tiền sử dụng đất đạt 378,4% so với cùng kỳ; thuế CTN-NQD đạt 146,5% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ đạt 132,8% so với cùng kỳ…).

Tuy nhiên, Đoàn giám sát cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận. Kết thúc đợt giám sát, Ban Kinh tế - xã hội HĐND quận đã ban hành Báo cáo số 79/BC-HĐND ngày 24/5/2019 trong đó có một số đề xuất, kiến nghị với UBND quận, Chi cục Thuế Hoàn Kiếm, UBND 18 phường, Công ty Cổ phần Đồng Xuân, Ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2019.

Tin: Vân Anh

 (VP HĐND và UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?