Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Đoàn giám sát HĐND quận giám sát về công tác quản lý, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá và không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
03/04/2019 | 11:30  | View Count: 321

Triển khai Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 22/06/2018 của HĐND quận Hoàn Kiếm về thành lập Đoàn giám sát “Công tác quản lý, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá và không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”; Kế hoạch số 175/KH-HĐND ngày 30/7/2018 của Thường trực HĐND quận về triển khai thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 22/06/2018, từ ngày 05/3/2019 đến ngày 02/4/2019 Đoàn đã tiến hành giám sát, khảo sát trực tiếp tại 12 đơn vị và xem xét đánh giá qua báo cáo 24 đơn vị.

Các đơn vị được giám sát trực tiếp gồm: phòng Văn hóa và Thông tin, Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm, Ban Quản lý khu phố cổ Hà Nội, Công ty Cổ phần Đồng Xuân, UBND 8 phường: Hàng Gai, Tràng Tiền, Hàng Bạc, Hàng Trống, Hàng Buồm, Hàng Đào, Đồng Xuân và Hàng Bồ.

Đoàn giám sát của HĐND quận chia làm 2 Đoàn để tiến hành giám sát trực tiếp tại các đơn vị (do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch HĐND quận làm Trưởng đoàn). Trên cơ sở thống nhất về phương pháp và cách thức tiến hành giám sát do đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND quận chỉ đạo, từng Đoàn giám sát đã chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để các thành viên có điều kiện nghiên cứu sâu các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ được phân công giúp cho hoạt động giám sát đạt chất lượng và hiệu quả.

Tham gia các Đoàn giám sát có đại diện Ban Thường trực UBMTTQ quận, lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội, Công ty Cổ phần Đồng Xuân, Văn phòng HĐND và UBND quận, Thường trực HĐND 8 phường nơi Đoàn đến giám sát.

Tại các buổi giám sát, thành viên Đoàn đã tập trung nghiên cứu báo cáo và thẳng thắn trao đổi, làm rõ các nội dung có liên quan đến công tác quản lý, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá cũng như công tác tổ chức không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

UBND các phường, các đơn vị được giám sát đã chủ động báo cáo, trao đổi làm rõ những vấn đề mà thành viên Đoàn giám sát yêu cầu, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện và đưa ra các kiến nghị đề xuất giải pháp để khắc phục.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 22/06/2018 của HĐND quận, Thường trực HĐND quận đã chủ động xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát; các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo, tiến hành làm việc với UBND quận về dự thảo Báo cáo; trình Thường trực HĐND quận dự thảo Báo cáo và xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND quận về chuyên đề giám sát trình kỳ họp thứ 10 HĐND quận.

Đoàn giám sát của HĐND quận làm việc với phường Hàng Gai.

Đoàn giám sát của HĐND quận làm việc với Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đoàn giám sát của HĐND quận làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin quận.

Tin, ảnh: Vân Anh 

(VP HĐND và UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?