Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Thường trực HĐND quận giao ban chuyên đề về “Trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp của Thường trực HĐND”
26/04/2019 | 11:30  | View Count: 508

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 03/01/2019 của Thường trực HĐND quận về công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận năm 2019, ngày 26/4/2019, Thường trực HĐND quận đã tổ chức hội nghị giao ban với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận, Thường trực HĐND 18 phường để đánh giá kết quả hoạt động Quý I của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận, Thường trực HĐND 18 phường năm 2019 và giao ban chuyên đề về “Trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp của Thường trực HĐND”.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng phó hai Ban HĐND, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND quận, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND quận và Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 18 phường.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu Thủy – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận đã báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động Quý I/2019 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận và Thường trực HĐND 18 phường.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận trao đổi một số nội dung lưu ý khi tổ chức phiên họp giải trình của Thường trực HĐND quận. Theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND: Giải trình là một hình thức giám sát của Thường trực HĐND được tiến hành giữa hai kỳ họp. Giải trình là việc cơ quan, cá nhân hữu quan giải thích, làm rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo yêu cầu của chủ thể giám sát.

Khi tiến hành phiên giải trình, cần quan tâm lưu ý (1) về việc lựa chọn nội dung giải trình cần căn cứ vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề hiện đang còn là khâu yếu trong công tác quản lý nhà nước; (2) công tác chuẩn bị tổ chức phiên giải trình cần quan tâm chuẩn bị tốt kế hoạch tổ chức phiên giải trình, tiến hành thu thập các văn bản tài liệu có liên quan, tiến hành khảo sát thực tế, xây dựng phóng sự, chuẩn bị lựa chọn các vấn đề (nhóm vấn đề) sẽ yêu cầu đối tượng giải trình tiến hành giải trình và xây dựng kịch bản điều hành cụ thể; (3) khi tổ chức phiên họp giải trình cần bám sát kịch bản đã xây dựng nhưng cần chủ động linh hoạt trong quá trình điều hành; (4) kết luận phiên giải trình cần được các cơ quan, cá nhân liên quan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND và cử tri giám sát việc thực hiện để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị đã có 5 ý kiến của Chủ tịch HĐND phường và 3 ý kiến của Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND quận phát biểu trao đổi tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận yêu cầu Thường trực HĐND các phường tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Quan tâm triển khai các nội dung để chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp giữa năm của HĐND. Đề nghị các phường chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả phiên giải trình của Thường trực HĐND sao cho phù hợp  với đặc thù của từng địa phương.

Tin, ảnh: Vân Anh

(VPHĐND và UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?