Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Thường trực HĐND quận tổ chức hội nghị giao ban với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận, Thường trực HĐND 18 phường
22/01/2019 | 11:30  | View Count: 630

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 03/01/2019 của Thường trực HĐND quận về công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận năm 2019, ngày 22/01/2019, Thường trực HĐND quận đã tổ chức hội nghị giao ban với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận, Thường trực HĐND 18 phường để đánh giá kết quả hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận, Thường trực HĐND 18 phường năm 2018 và triển khai, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng phó hai Ban HĐND, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND quận, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND quận và Thường trực HĐND 18 phường.

Sau khi nghe đồng chí Phạm Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch HĐND quận báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận và Thường trực HĐND 18 phường; triển khai, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; đã có 6 đại biểu phát biểu tham gia ý kiến. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận yêu cầu Thường trực HĐND quận, phường tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2019Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận, phường, các Tổ đại biểu HĐND quậnTriển khai có hiệu quả, chất lượng hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND quận, phường, tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2019 theo quy định của Luật, tăng cường tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Thường trực HĐND phường có biến động về nhân sự trong Thường trực HĐND cần tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Quận ủy, Thường trực HĐND quận, báo cáo Đảng ủy phường để tổ chức thành công kỳ họp bất thường làm công tác nhân sựTổ chức tổng kết Chương trình phối hợp giữa 3 cơ quan (giữa Thường trực HĐND với UBND và UBMTTQ) năm 2018 và ký kết chương trình phối hợp năm 2019Tăng cường các hoạt động tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND quận, phường.

Tin, ảnh: Vân Anh

(VP HĐND và UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?