Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Quận Hoàn Kiếm đạt 2 giải Nhì trong Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”
18/09/2020 | 15:51  | View Count: 256

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 05/6/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về tổ chức Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 27/9/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, ngày 30/6/2020 Phòng Tư pháp quận đã tham mưu UBND quận ban hành và triển khai Kế hoạch số 119/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Căn cứ vào thể lệ do Ban Tổ chức cuộc thi cấp thành phố đưa ra, UBND quận đã lựa chọn 2 đồng chí xuất sắc nhất đại diện cho Đội thi của quận Hoàn Kiếm tham dự thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” Thành phố năm 2020 với chủ đề sau: Đồng chí Vũ Bích Ngọc - Công chức phòng Tư pháp đại diện cho 46 báo cáo viên pháp luật quận tham dự thi dưới hình thức xây dựng 01 video bài giảng pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường Phúc Tân đại diện cho 600 tuyên truyền viên pháp luật phường tham dự thi dưới hình thức xây dựng 01 video hùng biện về phòng, chống tham nhũng.

Kết quả: Quận Hoàn Kiếm đạt 2 giải Nhì gồm: 1 Giải nhì báo cáo viên pháp luật (đồng chí Vũ Bích Ngọc) và 1 giải Nhì tuyên truyền viên pháp luật (đồng chí Nguyễn Thị Xuân Quỳnh).

Đây là hoạt động thiết thực hướng ứng Đại hội Đảng các cấp, Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11) và góp phần vào công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta.

Cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn quận có thể truy cập vào đường link: https://hoankiem.hanoi.gov.vn/tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat để theo dõi video (phần dự thi của 2 thí sinh).

Tin, ảnh: Trương Hà Lê

(Phòng Tư pháp quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?