Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2020
15/09/2020 | 15:35  | View Count: 276

 

Xem quyết định tại đây

 

 

.

 

 

.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?