Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2020
25/09/2020 | 14:08  | View Count: 202

Ngày 26/6/2020, Phòng Nội vụ quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2020 cho đội ngũ cán bộ cơ sở thuộc quận.

Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Phạm Tuấn Anh - Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; Phạm Huy Hoàng - Phó Trưởng khoa hành chính học, nhà nước và chính sách pháp luật, Học viện hành chính Quốc gia; Đinh Hồng Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và các chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính của các phòng chuyên môn thuộc quận; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách Văn xã UBND 18 phường và các công chức làm việc tại Bộ phận một cửa, công chức tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính tại phường.  

          Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Đinh Hồng Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, trong 1 ngày tập huấn, các đại biểu đã nghe các đồng chí: Phạm Tuấn Anh - Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; Phạm Huy Hoàng - Phó Trưởng khoa hành chính học, nhà nước và chính sách pháp luật, Học viện hành chính Quốc gia truyền đạt các nội dung: Quán triệt về những điểm mới về công tác cải cách hành chính hiện nay của Thành phố, vai trò, trách nhiệm của cấp quận và phường đối với công tác cải cách hành chính của thành phố (qua các chỉ số đo lường). Nội dung, yêu cầu, giải pháp nâng cao chỉ số CCHC quận, phường (PAR-INDER), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (SIPAS) và chỉ số quản trị hành chính công của Thành phố (PAPI). Quán triệt về về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Thông qua lớp bồi dưỡng đã cung cấp cho các đại biểu những nội dung thiết thực, giúp các đại biểu nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ góp phần tích cực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong quận và ở cơ sở đối với công tác cải cách hành chính.

Tin, ảnh: Sơn Tùng

(Phòng Nội vụ quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?