Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Thường trực HĐND quận giám sát trực tiếp tại 6 phường về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
02/10/2020 | 09:21  | View Count: 310

Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-HĐND ngày 07/8/2020 của Thường trực HĐND quận về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, từ ngày 11/8/2020 đến ngày 04/9/2020 Đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại 1 đơn vị và 6 phường và xem xét đánh giá qua báo cáo của 20 đơn vị. Các đơn vị được giám sát trực tiếp gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận và UBND các phường: Cửa Nam, Hàng Buồm, Hàng Mã, Chương Dương, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo.

Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND quận, Ban Thường trực UBMTTQ quận và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Công an quận, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm, Văn phòng HĐND và UBND quận, Thường trực HĐND các phường nơi Đoàn đến giám sát.

Tại các buổi giám sát, thành viên Đoàn đã tập trung nghiên cứu báo cáo và thẳng thắn trao đổi, làm rõ các nội dung có liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các đơn vị.

Qua giám sát, sơ bộ đánh giá, các đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn phường; có phân công nhiệm vụ cho 01 cán bộ công chức Địa chính - xây dựng - đô thị phụ trách tham mưu nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về giữ gìn vệ sinh môi trường được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: giao ban tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần, tuyên truyền miệng thông qua việc tiếp công dân, phát tờ rơi, tờ gấp, đăng trên Cổng thông tin điện tử của phường, tổ chức Ngày pháp luật, tổ chức ký cam kết với các hộ gia đình, tổ dân phố, khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp về giữ gìn VSMT ….

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường chưa được các phường quan tâm đúng mức; chưa thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường; công tác bố trí, sắp xếp, phân công cán bộ, công chức Địa chính - xây dựng - đô thị làm công tác bảo vệ môi trường tại một số phường chưa đảm bảo. Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thường xuyên thay đổi; trình độ, năng lực công tác của lực lượng này không đồng đều, còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc xử phạt các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP và Nghị định 139/2017/NĐ-CP còn hạn chế.

Kết thúc đợt giám sát, Thường trực HĐND quận có báo cáo và kết luận giám sát đánh giá đầy đủ, toàn diện về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn quận. Đồng chí Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận tại buổi giám sát

phường Hàng Mã

Đồng chí Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận tại buổi giám sát phường Cửa Nam.

Tin: Vân Anh

(VP HĐND&UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?