Thường trực Quận ủy Thường trực Quận ủy

 

I. Danh sách và chức danh các đồng chí Ủy viên BTVQU

 1. Đồng chí  Vũ Đăng Định - Bí thư Quận ủy
 2. Đồng chí Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy
 3. Đồng chí Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư
 4. Đồng chí Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ
 5. Đồng chí Trần Đức Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ
 6. Đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ
 7. Đồng chí Phí Hoàng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ
 8. Đồng chí Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ
 9. Đồng chí Hà Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ
 10. Đồng chí Nguyễn Đình Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ
 11. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ
 12. Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ
 13. Đồng chí  - Ủy viên Ban Thường vụ

II. Thông báo phân công nhiệm vụ của Ủy viên BTVQU

Xem thông báo tại đây