Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành


Legislation code 13/TB-UBND
Issuing date 16/01/2018
Published time 19/05/2018
Signer
Subject Thông báo kết luận chỉ đạo của đ/c Phạm Tuấn Long - PCT UBND quận tại buổi họp của BCĐ giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày 05/01/2018
Agencies issued UBND Quận Hoàn Kiếm
Legislation type Chỉ đạo điều hành
Other legislation

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?